Voor boseigenaar

Boseigenaar

BOS+ draagt privéboseigenaars in haar hart: we bieden zowel educatie als ondersteuning bij aanplanten of inrichten van uw bos. Beheert u zelf uw eigen bos? Kijk dan ook op de pagina voor bosbeheerders.

Contacteer ook zeker de Bosgroepen, zij staan boseigenaars ten allen tijde bij met raad en daad.

De Bosrevue

Wil je op de hoogte blijven van de bosactualiteit in Vlaanderen? De Bosrevue vertaalt wetenschappelijk bosonderzoek naar praktische beheertoepassingen op het terrein.

Abonneer je op de Bosrevue

10 Miljoen Bomen

De 10 Miljoen Bomen campagne biedt steun voor privéboseigenaars die hun bos willen uitbreiden. Particulieren en bedrijven geven financiële steun om bossen aan te planten.

Om al die bedrijfsbossen een plaatsje te geven zijn we nog dringend op zoek naar grond. Naar véél grond. Dus indien u nog een stukje liggen hebt, geef zeker een seintje, want vele kleintjes maken één groot (verschil)!

Dat werkt als volgt: wij zoeken bedrijven die een bos willen sponsoren. Met dat sponsorgeld stappen wij naar grondeigenaars met de vraag of het bedrijf zijn naam mag verbinden aan een bosplantactie op zijn/haar terrein. Uiteraard gebeurt alles in samenspraak en overleg.

Op die manier kan u tot € 2000/ha extra financiële ondersteuning krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met de nodige vergunningen, adviezen, boomsoortenkeuze, terreinvoorbereidende werken,...