Bos Plus Logo
Projecten in Vlaanderen
Projecten in Vlaanderen

Om haar doelstellingen op vlak van bos en natuur waar te maken, werkt BOS+ projectmatig samen met zowel overheden, verenigingen als privé-bedrijven.
De partnerschappen leiden tot een breed scala aan projecten op maat van diverse doelgroepen.

Subcategorieën

Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen

Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen

2012 was het Europese jaar van het actief ouder worden en de solidariteit tussen generaties. Met de start van ons nieuw project 'Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen' wil BOS+ op dit thema inspelen en op een vernieuwende manier het Noord-Zuid verhaal brengen. De centrale doelstelling van het project is sensibiliseren rond een respectvollere en solidaire houding tegenover bos en natuur.

Tijdens een internsief traject zullen Vlaamse ouderen voeling krijgen met de 'bosverhalen' uit het Zuiden en zelf hun eigen verhalen eraan toevoegen. Andere generaties kunnen dan op hun beurt leren van deze ervaringen, levenswijzen en -wijsheden. Op verschillende manieren zullen ervaringen uitgewisseld worden en zal de wisselwerking tussen Noord en Zuid en tussen jong en oud gestimuleerd worden.

BOS+ werkt voor dit project samen met twee partners: de Federatie van Onafhankelijke Senioren (FedOS) in Vlaanderen en AIDER in Peru.

© Dries Segers

 

Meer info: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 09/264.90.55

Lees meer...

Plan Boommarter

Plan Boommarter

De boommarter staat symbool voor het streefdoel om de verschillende waardevolle bos- en natuurgebieden ten zuiden van Halle met elkaar te verbinden: het Hallerbos, het Lembeekbos, het Maasdalbos, de Verdronken Toren, de Berendries, de Steenputbeek (of de Weikes) en de Warande.

De betrokken partners werken samen om deze verbinding te realiseren: door de aanleg van hagen, erosiestroken, de ecotunnel (onder de A8), door bosuitbreiding....

Maar er is meer: we spreken ook de inwoners aan om door natuurvriendelijke ingrepen in hun tuin of aanliggende percelen mee de verbinding te realiseren.

Wil je alles over Plan Boommarter? Surf dan naar www.planboommarter.be.

Lees meer...

De Boom In !

De Boom In !

TetraPak wil met het project De Boom In! lagere schoolkinderen in contact brengen met het bos en de natuur in hun omgeving. Projectuitvoerders BOS+ en Green vzw zetten alvast hun beste 'boompje' voor om het bos in de klas te brengen, maar vooral ook de klas in het bos.

Bent u een boseigenaar of leerkracht in een lagere school? Neem dan vlug een kijkje op de website www.deboomin.eu en plan je bosactiviteit!


Lees meer...

Kleur het bos van je dromen

Kleur het bos van je dromen

Naar aanleiding van de oproep voor cultuur en ontwikkeling van het Vlaams Agentschap voor internationale Samenwerking (VAIS), loopt van 2011 tot 2014 Kleur het bos van je dromen. Vlaamse lagere schoolkinderen zullen via kunst en cultuur in aanraking komen met de waarde en diversiteit van de natuurlijke rijkdommen in de Tropen, met de verschillende sociale en culturele functies van tropisch bos en het belang van bos voor ontwikkeling in het Zuiden. Tijdens het schooljaar 2012-2013 en 2013-2014 komt Kleur het bos van je dromen via een MUS-E programma in de Vlaamse scholen.

 

Voor meer info kan u terecht bij: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 09/264.90.55.

Lees meer...

Spring een gat in de lucht want anders kan de aarde je niet houden

Spring een gat in de lucht want anders kan de aarde je niet houden

"Spring een gat in de lucht want anders kan de aarde je niet houden" is een mobiele fototentoonstelling. Ze toont het dagdagelijkse leven van Ecuadoraanse gemeenschappen in een benarde mondiale context van vernietiging van ecosystemen, verlies aan biodiversiteit, klimaatopwarming en armoede.

Steven Heyvaert is de fotograaf.

Ook jij kan de prachtige kaders ontlenen!

Meer info: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 09/264.90.50

De tentoonstelling toont het dagdagelijkse leven van Ecuadoraanse gemeenschappen in een benarde mondiale context van vernietiging van ecosystemen, verlies aan biodiversiteit, klimaatopwarming en armoede. Aan de hand van beelden en citaten wil Groenhart wijzen op: - De noodzaak aan dringende actie met betrekking tot behoud en herstel van onze natuurlijke rijkdommen en - De creativiteit en volharding die slachtoffers van natuurbedreigingen aan de dag leggen om toch een toekomst uit te bouwen.
Lees meer...

Zes miljoen Vlamingen gaan voor 10 Miljoen Bomen!

Zes miljoen Vlamingen gaan voor 10 Miljoen Bomen!

Één miljoen nieuwe bomen, dat was de doelstelling die we in augustus 2008 voorop stelden. Ondertussen, ruim een jaar voor de deadline, hebben we dat miljoen al gehaald. De Vlaming is het bomen planten wel genegen, naast die legendarische baksteen in de maag, groeit gelukkig ook een boompje.

Geen tijd om op onze lauweren te rusten, er is nog steeds veel werk aan de winkel. Dus stellen we onze ambitie bij, we gaan voor 10 miljoen bomen! Vlaanderen de bosarmste regio van Europa? Hopelijk niet lang meer...

www.10miljoenbomen.be

Lees meer...

Business 4 Bos

Business 4 Bos

Business 4 Bos zoekt sponsors voor ingrepen die de kwaliteitsverbetering in bestaande (privé)bossen tegoed komen, zoals omvorming naar inheemse boomsoorten, aanleg van een onderetage en of bosrand, aanleg van een poel... Het sponsorende bedrijf werkt op die manier mee aan de realisaties van de natuurdoelen vooropgesteld voor de Natura 2000-gebieden en wordt daarmee in de kijker gezet.

BOS+ realiseert dit project i.s.m. de vier bosgroepen in Vlaams-Brabant.

Heeft uw bedrijf groene ambitie? Of kan uw bos een duwtje in de rug gebruiken? Kijk op www.business4bos.be voor meer info of mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Lees meer...

Week van het Bos

Week van het Bos

De tweede week van oktober (12 tot 19 oktober) is de feestweek van het bos. Talloze bosliefhebbers, -gidsen, -wachters, gemeenten en verenigingen bieden dan een uitgebreid aanbod aan bosactiviteiten. De Week van het Bos is het sociale instrument bij uitstek om de doelstellingen van het bosbeheer te realiseren. Deze campagne is opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs en zorgt voor dialoog met diverse doelgroepen. De positieve aandacht tijdens de Week van het Bos maakt het bos voor IEDEREEN aantrekkelijk.
BOS+ zet al meer dan dertig jaar zijn schouders onder deze campagne.

Dit jaar draait het om de Groote Oorlog

Meer informatie over het thema en het aanbod vind je op de website van de Week van het Bos.
Doe mee en organiseer een activiteit in jouw buurt.

Ook in de klas kun je aan de slag gaan rond de Week van het Bos. In een educatief pakket gericht op de derde graad secundair onderwijs laten we de natuur getuigen over de Groote Oorlog. In kant-en-klare lesonderdelen komen zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Voor alle onderwijsvormen voorzien we opdrachten, gaande van 5 minuten tot meerdere lesuren. Maak zelf een selectie of ga de uitdaging aan en link bos, natuur en oorlog in meerdere vakken.

Een organisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos en BOS+

in samenwerking met Natuurpunt 

Lees meer...

CO2-bossen

CO2-bossen

Sinds 1998 al werkt BOS+ samen met afvalintercommunale Limburg.net om samen nieuwe bossen aan te planten in de provincie Limburg en de gemeente Diest. Limburg.net staat in voor afvalinzameling en -verwerking. Onder andere door bossen aan te planten wil Limburg.net de CO2-uitstoot compenseren die de werking veroorzaakt, de organisatie vervulde op dit gebied een echte pioniersrol. Limburg.net wil ook een voortrekkersrol spelen wat betreft korteomloophout (KOH). Met deze landbouwteelt kan namelijk een koolstofneutrale brandstof geproduceerd worden.

Sinds 1998 werden een 10tal kersverse bossen, goed voor 40 hectare, aangelegd met behulp van talloze helpende handen. De bosuitbreiding gebeurt in consensus met de landbouw- en natuursector. Nadat het bos is aangeplant stellen we een uitgebreid beheerplan op en zoeken we naar een terreinbeherende organisatie om het beheer van het jonge bos over te nemen.

Meer info: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 09/264.90.54

 

-          Meer info: [e-mailadres] of bel [telefoonnummer].

Meer info: [e-mailadres] of bel [telefoonnummer].

Lees meer...

Agroforestry Lochristi

Agroforestry Lochristi

In 2011 besloten enkele organisaties om samen te gaan werken rond het thema agroforestry. Het consortium agroforestry was geboren. Op woensdag 16 maart 2011 legden we het eerste grootschalige agroforestry demonstratie- en proefperceel in Vlaanderen aan. Op drie akkers met een totale oppervlakte van maar liefst twaalf hectare plantten we bomen aan. Acht hectare houden we in pure landbouwteelt, om de vergelijking te kunnen maken tussen agroforestry en klassieke landbouwteelt.

Uit ervaringen in de ons omringende landen blijkt dat agroforestry, het combineren van landbouwteelten met bomen, tot grote meerwaarde kan leiden, ook op economisch vlak. De inbreng van de wetenschappelijke partners garandeert bovendien dat de percelen op wetenschappelijk onderbouwde wijze werden aangelegd, beheerd en gemonitord. In de toekomst willen de initiatiefnemers de Vlaamse landbouwsector met dit pilootproject warm maken voor deze veelbelovende landgebruiksvorm en expertise opbouwen inzake de materie.

De verzamelde kennis over agroforestry vind je ook in het kenniscentrum.

Het consortium agroforestry bestaat uit BOS+, Universiteit Gent, Inagro, Hogeschool Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO), de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton.

Meer info: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 09/264.90.54

 

-          Meer info: [e-mailadres] of bel [telefoonnummer].

Meer info: [e-mailadres] of bel [telefoonnummer].

Lees meer...

Structuurvisie Meerdaalwoud, Heverleebos, Zuidelijke Dijlevallei

Structuurvisie Meerdaalwoud, Heverleebos, Zuidelijke Dijlevallei

De beheercommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei gaat haar werkingsgebied aanzienlijk uitbreiden tot een gebied dat raakt aan het Zoniënwoud en dat meerdere gemeenten omvat. Binnen dit werkingsgebied moeten functievervullingen en verbindingen gerealiseerd worden en moet een verbindingsstrategie naar het Zoniënwoud worden opgemaakt.

Deze studie, uitgevoerd in een samenwerking tussen SumResarch en BOS+ en in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, werkt enerzijds een nieuwe generatie structuurvisie voor het werkingsgebied uit. Anderzijds moet de studie leiden tot een samenwerkingsverband dat is geschoeid op de nieuwe lokale en regionale administratieve context.

Uiteindelijk moet dit resulteren in versterkte en complementaire recreatieve en natuurlijke netwerken in het werkingsgebied, zodat deze eeuwenoude bos- en natuurgebieden in de toekomst beter met elkaar verbonden zijn, en ze hun ecologische, sociale, milieu-, economische en wetenschappelijke functies optimaal en duurzaam blijven vervullen.

Lees meer...
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.