Bos Plus Logo
Projecten in Vlaanderen
Projecten in Vlaanderen

Om haar doelstellingen op vlak van bos en natuur waar te maken, werkt BOS+ projectmatig samen met zowel overheden, verenigingen als privé-bedrijven.
De partnerschappen leiden tot een breed scala aan projecten op maat van diverse doelgroepen.

Subcategorieën

TREES from TRAFFIC

TfT - siteMet dit project willen wel kennis opbouwen en sensibiliseren over de potenties van, en de randvoorwaarden voor het aanleggen, beheren en oogsten van houtige biomassa langs bermen van (spoor)wegen en waterlopen.

Hiervoor werken we samen met Krinkels nv, een belangrijke beheerder van dergelijke bermen.

Dit project komt tot stand met steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

 

Lees meer...

Olie drijft boven

Olie drijft boven

oliepomp free

BOS+ nodigt leerlingen uit om actie te ondernemen, op school en in hun eigen leven. Met 'Olie drijft boven' maken we leerlingen bewust dat het Amazonegebied op grote schaal geboord wordt naar gas en aardolie, en dat dit niet zonder gevolgen is voor mens en milieu. Onze westerse levensstijl hangt daar mee samen: we zijn immers allemaal, zonder er bij stil te staan, afhankelijk van olie. Een theatervoorstelling gericht op de tweede en derde graad secundair brengt dit onderwerp op eigenzinnige wijze in beeld. Met leerlingen uit heel Vlaanderen ondernemen we kleine stapjes om op school en in hun eigen leven vorm te geven aan een duurzame toekomst.

Voor dit tweejarige project werkt BOS+ samen met milieuorganisatie GoodPlanet en met theatergezelschap Laika

Lees meer...

Ecosportief

ecosportief full 72dpi rgbDe lokale sport in Vlaanderen gaat voor duurzaamheid. Want ook sporten laat sporen na op het milieu en de omgeving.

Elke sportdienst, sportclub, sporter kan zijn of haar ecologische voetafdruk verkleinen en met gerichte acties positief bijdragen aan het milieu. Zodat ook morgen gezond sporten nog mogelijk is.

Samen met organisaties uit sport, milieu en natuur en met steun van de Vlaamse overheid bieden BOS+, Ecolife en ISB instrumenten op maat van de lokale sportsector om duurzaamheid en milieuzorg heel concreet toe te passen.

Volg ons op www.ecosportief.be en kom alles te weten over de ontwikkelde instrumenten en onze pilootprojecten.

 

Lees meer...

Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen

Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen

2012 was het Europese jaar van het actief ouder worden en de solidariteit tussen generaties. Met de start van ons nieuw project 'Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen' wil BOS+ op dit thema inspelen en op een vernieuwende manier het Noord-Zuid verhaal brengen. De centrale doelstelling van het project is sensibiliseren rond een respectvollere en solidaire houding tegenover bos en natuur.

Tijdens een internsief traject zullen Vlaamse ouderen voeling krijgen met de 'bosverhalen' uit het Zuiden en zelf hun eigen verhalen eraan toevoegen. Andere generaties kunnen dan op hun beurt leren van deze ervaringen, levenswijzen en -wijsheden. Op verschillende manieren zullen ervaringen uitgewisseld worden en zal de wisselwerking tussen Noord en Zuid en tussen jong en oud gestimuleerd worden.

BOS+ werkt voor dit project samen met twee partners: de Federatie van Onafhankelijke Senioren (FedOS) in Vlaanderen en AIDER in Peru. 

 

Mogelijk gemaakt door: 

 leeuwsteunVO-GG

Logo OVL BL 3QLogo Vlaams-Brabant west-vlaanderen-logo-hi-res

logo The body Shoplogo abimo

 

{vimeo}57528826{/vimeo}

© Dries Segers

Lees meer...

De Boom In !

De Boom In !

TetraPak wil met het project De Boom In! lagere schoolkinderen in contact brengen met het bos en de natuur in hun omgeving. Projectuitvoerders BOS+ en Green vzw zetten alvast hun beste 'boompje' voor om het bos in de klas te brengen, maar vooral ook de klas in het bos.

Bent u een boseigenaar of leerkracht in een lagere school? Neem dan vlug een kijkje op de website www.deboomin.eu en plan je bosactiviteit!


Lees meer...

Second Life@School

Second Life@School

Een trui gemaakt uit olie? Een GSM die goud bevat? We vergeten wel eens dat onze spullen gemaakt worden met natuurlijke grondstoffen zoals olie, koper of ijzererts. Heel wat van deze grondstoffen komen van ver en raken stilaan uitgeput. Bovendien worden ze ontgonnen met weinig respect voor mens en milieu.

Via Second Life@School maken leerlingen kennis met de wereldwijde grondstoffenproblematiek. Ze gaan ook zelf aan de slag en bedenken creatieve toepassingen.

 

Lees meer...

Kleur het bos van je dromen

Kleur het bos van je dromen

Met financiering van het Vlaams Agentschap voor internationale Samenwerking (VAIS) liep van 2011 tot 2014 Kleur het bos van je dromen. Vlaamse lagere schoolkinderen komen via kunst en cultuur in aanraking met de waarde en diversiteit van de natuurlijke rijkdommen in de tropen, met de verschillende sociale en culturele functies van tropisch bos en het belang van bos voor ontwikkeling in het Zuiden. Tijdens de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 kwam Kleur het bos van je dromen via een MUS-E programma in de Vlaamse scholen.

Met financiering van de provincie Vlaams Brabant gaat dit succesvolle project verder, met een bijkomende bijzondere samenwerking met M - Museum Leuven. Met 3 scholen uit Vlaams-Brabant zal er in het voorjaar van 2015 een traject worden afgelegd waarbij de leerlingen van 4de-6de leerjaar met een oog voor "bos en natuur" gaan kijken naar kunstwerken in M en er samen met hun leerkracht verder gaan over nadenken. Dankzij de ondersteuning door echte kunstenaars van MUS-E gaan ze ook hun eigen artistieke vaardigheden kunnen aanscherpen.

 

Lees meer...

Spring een gat in de lucht want anders kan de aarde je niet houden

Spring een gat in de lucht want anders kan de aarde je niet houden

"Spring een gat in de lucht want anders kan de aarde je niet houden" is een mobiele fototentoonstelling. Ze toont het dagdagelijkse leven van Ecuadoraanse gemeenschappen in een benarde mondiale context van vernietiging van ecosystemen, verlies aan biodiversiteit, klimaatopwarming en armoede.

Steven Heyvaert is de fotograaf.

Ook jij kan de prachtige kaders ontlenen!

De tentoonstelling toont het dagdagelijkse leven van Ecuadoraanse gemeenschappen in een benarde mondiale context van vernietiging van ecosystemen, verlies aan biodiversiteit, klimaatopwarming en armoede. Aan de hand van beelden en citaten wil Groenhart wijzen op: - De noodzaak aan dringende actie met betrekking tot behoud en herstel van onze natuurlijke rijkdommen en - De creativiteit en volharding die slachtoffers van natuurbedreigingen aan de dag leggen om toch een toekomst uit te bouwen.
Lees meer...

Zes miljoen Vlamingen gaan voor 10 Miljoen Bomen!

Zes miljoen Vlamingen gaan voor 10 Miljoen Bomen!

Één miljoen nieuwe bomen, dat was de doelstelling die we in augustus 2008 voorop stelden. Ondertussen, ruim een jaar voor de deadline, hebben we dat miljoen al gehaald. De Vlaming is het bomen planten wel genegen, naast die legendarische baksteen in de maag, groeit gelukkig ook een boompje.

Geen tijd om op onze lauweren te rusten, er is nog steeds veel werk aan de winkel. Dus stellen we onze ambitie bij, we gaan voor 10 miljoen bomen! Vlaanderen de bosarmste regio van Europa? Hopelijk niet lang meer...

www.10miljoenbomen.be

Lees meer...

Film in het Bos

Film in het Bos

Iedere zomer trekt BOS+ samen met de Gezinsbond en tal van lokale partners het bos in voor een heuse Film in het Bostournee. Een speciale belevenis, met de kinderen een film gaan bekijken op een open plek in het bos. Vooral omdat het 's avonds doorgaat: de vogels beginnen hun avondzang, de wind ruist door de bladeren, het wordt stilaan donker, ... Een heerlijke bosbelevenis voor jong en oud, een leuke avond in een uniek levend decor!

Lees meer...

Week van het Bos

Week van het Bos

De tweede week van oktober (12 tot 19 oktober) is de feestweek van het bos. Talloze bosliefhebbers, -gidsen, -wachters, gemeenten en verenigingen bieden dan een uitgebreid aanbod aan bosactiviteiten. De Week van het Bos is het sociale instrument bij uitstek om de doelstellingen van het bosbeheer te realiseren. Deze campagne is opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs en zorgt voor dialoog met diverse doelgroepen. De positieve aandacht tijdens de Week van het Bos maakt het bos voor IEDEREEN aantrekkelijk.
BOS+ zet al meer dan dertig jaar zijn schouders onder deze campagne.

Dit jaar draait het om de natuurdoelen. Met de slagzin 'Supporter mee voor de natuur' maken we duidelijk dat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan de Vlaamse topnatuur (in wording). Natuurdoelen, wat zijn dat? In heel Europa worden grote inspanningen geleverd voor soorten en habitats die een bijzonder belang hebben vanwege hun zeldzaamheid en kwetsbaarheid. Dat initiatief heet Natura 2000. Ook in Vlaanderen zorgt Natura 2000 ervoor dat soorten als de boomkikker, de gladde slang, de hamster en het vliegend hert binnenkort weer in topvorm zijn.

Meer informatie over het thema en het aanbod vind je op de website van de Week van het Bos.
Doe mee en organiseer een activiteit in jouw buurt.
Speciaal voor deze week wordt een educatief leertraject voor de derde graad van het basisonderwijs samengesteld. Zo kan je een educatieve game spelen in de klas of kan je de uitdaging aangaan om zelf een wandeling uit te stippelen.

Een organisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos en BOS+
in samenwerking met Natuurpunt en Pasar 

 

Lees meer...

CO2-bossen

CO2-bossen

Sinds 1998 al werkt BOS+ samen met afvalintercommunale Limburg.net om samen nieuwe bossen aan te planten in de provincie Limburg en de gemeente Diest. Limburg.net staat in voor afvalinzameling en -verwerking. Onder andere door bossen aan te planten wil Limburg.net de CO2-uitstoot compenseren die de werking veroorzaakt, de organisatie vervulde op dit gebied een echte pioniersrol. Limburg.net wil ook een voortrekkersrol spelen wat betreft korteomloophout (KOH). Met deze landbouwteelt kan namelijk een koolstofneutrale brandstof geproduceerd worden.

Sinds 1998 werden een 10tal kersverse bossen, goed voor 50 hectare, aangelegd met behulp van talloze helpende handen. De bosuitbreiding gebeurt in consensus met de landbouw- en natuursector. Nadat het bos is aangeplant stellen we een uitgebreid beheerplan op en zoeken we naar een terreinbeherende organisatie om het beheer van het jonge bos over te nemen.

Lees meer...

Agroforestry Lochristi

Agroforestry Lochristi

In 2011 besloten enkele organisaties om samen te gaan werken rond het thema agroforestry. Het consortium agroforestry was geboren. Op woensdag 16 maart 2011 legden we het eerste grootschalige agroforestry demonstratie- en proefperceel in Vlaanderen aan. Op drie akkers met een totale oppervlakte van maar liefst twaalf hectare plantten we bomen aan. Acht hectare houden we in pure landbouwteelt, om de vergelijking te kunnen maken tussen agroforestry en klassieke landbouwteelt.

Uit ervaringen in de ons omringende landen blijkt dat agroforestry, het combineren van landbouwteelten met bomen, tot grote meerwaarde kan leiden, ook op economisch vlak. De inbreng van de wetenschappelijke partners garandeert bovendien dat de percelen op wetenschappelijk onderbouwde wijze werden aangelegd, beheerd en gemonitord. In de toekomst willen de initiatiefnemers de Vlaamse landbouwsector met dit pilootproject warm maken voor deze veelbelovende landgebruiksvorm en expertise opbouwen inzake de materie.

De verzamelde kennis over agroforestry vind je ook in het kenniscentrum.

Het consortium agroforestry bestaat uit BOS+, Universiteit Gent, Inagro, Hogeschool Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO), de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Groep Mouton.

Lees meer...

Structuurvisie Meerdaalwoud, Heverleebos, Zuidelijke Dijlevallei

Structuurvisie Meerdaalwoud, Heverleebos, Zuidelijke Dijlevallei

De beheercommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei gaat haar werkingsgebied aanzienlijk uitbreiden tot een gebied dat raakt aan het Zoniënwoud en dat meerdere gemeenten omvat. Binnen dit werkingsgebied moeten functievervullingen en verbindingen gerealiseerd worden en moet een verbindingsstrategie naar het Zoniënwoud worden opgemaakt.

Deze studie, uitgevoerd in een samenwerking tussen SumResarch en BOS+ en in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, werkt enerzijds een nieuwe generatie structuurvisie voor het werkingsgebied uit. Anderzijds moet de studie leiden tot een samenwerkingsverband dat is geschoeid op de nieuwe lokale en regionale administratieve context.

Uiteindelijk moet dit resulteren in versterkte en complementaire recreatieve en natuurlijke netwerken in het werkingsgebied, zodat deze eeuwenoude bos- en natuurgebieden in de toekomst beter met elkaar verbonden zijn, en ze hun ecologische, sociale, milieu-, economische en wetenschappelijke functies optimaal en duurzaam blijven vervullen.

Lees meer...
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.