Bos Plus Logo
Projecten in het Zuiden
Projecten in het Zuiden

BOS+ vindt dat de natuurlijke rijkdommen in het Zuiden in eerste instantie toebehoren aan de lokale gemeenschappen die er in en van leven. Daarom werken we samen met lokale partnerorganisaties projecten waarbij duurzaam beheer van bossen en duurzame ontwikkeling hand in hand gaan.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd dankzij steun uit verschillende hoeken:

  • In opdracht van Vlaams Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege beheert BOS+ via het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos projecten die bosbehoud en duurzaam bosbeheer nastreven met aandacht voor klimaat en biodiversiteit;
  • We ontvangen ook steun van verschillende bedrijven: Telenet, Melitta, Mobistar en Graco zorgen samen met onze lokale partners voor meer bos in onze wereld;
  • Als erkende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ontvangt BOS+ tropen ook federale steun via DGD voor projecten met een sterke ontwikkelingscomponent en via BTC voor projecten die de mogelijkheden voor eerlijke handel willen verbeteren;
  • En een klein deel van onze middelen komt van particuliere steun door het kopen van t-shirts, een geboortelijst, giften, een origineel verjaardagscadeau,... 

Subcategorieën

Betere levensomstandigheden én een beschermd leefmilieu voor de Yanesha gemeenschappen in Peru

Betere levensomstandigheden én een beschermd leefmilieu voor  de Yanesha gemeenschappen in Peru

Het project beoogt de bescherming van de natuurlijke rijkdommen van het Yanesha gemeenschapsreservaat (34.745 ha) en in het bijzonder van de bufferzone ervan in het district Palcazú, provincie Oxapampa, regio PASCO, te Peru. In directe samenwerking met AMARCY, de koepelvereniging van de Yanesha gemeenschappen en co-beheerder van het Yanesha gemeenschapsreservaat, zal dit project specifieke aandacht besteden aan het verbeteren van de controle van de bufferzone, effectief informeren van de bevolking over de normen m.b.t. het gemeenschapsreservaat en haar bufferzone en het verbeteren van het inkomen van een 80-tal gezinnen door het verbeteren van de waardeketen van biologische cacao.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Federale en de Vlaamse Overheid en de Nationale Loterij.

 

Lees meer...

Inleefreis naar Ecuador oktober 2015

Inleefreis naar Ecuador oktober 2015

Zin in een echte bosbeleving in Zuid-Amerika? In oktober 2015 organiseert BOS+ voorde derde maal een inleefreis voor bosliefhebbers naar de gevarieerde boswereld inEcuador. Er zijn al 14 deelnemers en nog 3 plaatsen vrij. Laat zo snel mogelijk iets weten als je ook nog mee wil.

Hieronder vind je alle info.

 

Lees meer...

Behoud en duurzaam gebruik van de streekeigen biodiversiteit in de gemeente Paltas (Zuid-Ecuador) als motor voor duurzame rurale ontwikkeling

Behoud en duurzaam gebruik van de streekeigen biodiversiteit in de gemeente Paltas (Zuid-Ecuador) als motor voor duurzame rurale ontwikkeling

Door het aanplanten en gebruik van de peulen en zaden van de inheemse boomsoort Caesalpinia spinosa of tara in het gemeentereservaat van Paltas willen we het gebruik van de lokale biodiversiteit als motor voor duurzame ontwikkeling stimuleren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Steun dit project in het zuiden van Ecuador

Wat doen wij met je gift?

- Met een gift van 40€ worden 20 bomen opgekweekt, aangeplant en verzorgd door professionelen en bijgestaan door vrijwillige jongeren

- Met een maandelijkse gift van 10€ gedurende een jaar worden 60 bomen opgekweekt, aangeplant en verzorgd door professionelen en bijgestaan door vrijwillige jongeren. Daar bovenop worden een tiental jongeren begeleid in een jeugdbeweging gericht op natuur- en milieueducatie.

- Met een maandelijkse gift van 20€ gedurende een jaar worden 120 bomen opgekweekt, aangeplant en verzorgd door professionelen en bijgestaan door vrijwillige jongeren. Daar bovenop worden een twintigtal jongeren begeleid in een jeugdbeweging gericht op natuur- en milieueducatie.

 
  • IBAN: BE57 7330 1918 7135
  • BIC: KREDBEBB
  • Mededeling: 'gift Paltas'

Lees meer...

De Telenetbossen in Ecuador

De Telenetbossen in Ecuador

Sinds november 2011 werden dankzij de financiële steun van Telenet nieuwe bossen aangeplant in het Noorden van Ecuador. Op  gedegradeerde graaslanden werd tot en met december 2014 hard gewerkt om nieuw bos aan te planten met hoofdzakelijk inheemse boomsoorten. Dit zorgt niet alleen voor de opslag van koolstof, maar ook voor een toename in de biodiversiteit, meer werkgelegenheid en andere voordelen voor de lokale bevolking. 

Lees meer...

Behoud en herstel van natuurlijke vegetatie, biodiversiteit en watervoorziening in het zuiden van Ecuador

Behoud en herstel van natuurlijke vegetatie, biodiversiteit en watervoorziening in het zuiden van Ecuador

Dit project wil de processen van bescherming en herstel van ecosysteemdiensten die ondernomen worden door de vier gemeentelijke overheden van het zuiden van Ecuador versterken en activiteiten opstarten in 2 bijkomende gemeenten in het kader van het Regionaal Waterfonds, FORAGUA. De basis werd eerder gelegd met een pilootproject dat eveneens ondersteund werd door het Vlaams Fonds voor tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu).

 


Lees meer...

10 Miljoen Bomen voor de Tropen

10 Miljoen Bomen voor de Tropen

Niet alleen Vlaanderen heeft nood aan bomen en meer groen. Daarom worden een deel van de 10 miljoen nieuwe bomen ook in de tropen aangeplant. Daarvoor hebben we intussen vier projecten geselecteerd. De eerste twee jaren werkten we alleen in Peru en Ethiopië, maar ondertussen vonden we ook goede partners in Ecuador en Bolivia. Tijdens de vier jaar dat deze campagne al loopt, werden er tot juli 2012 al 402.313 bomen aangeplant. Dit dankzij het harde werk van onze lokale partners en de financiële steun van de bedrijven Melitta en Graco en van particulieren natuurlijk! Met onze nieuwe ambities gaat ook een vernieuwde website samen waar je alle info vindt over onze 10 miljoen bomen campagne

 

NietVlaanderen heeft nood aan bomen en meer groen. Daarom willen we ook 1 miljoen bomen in de tropen aanplanten. Daarvoor hebben we intussen vier projecten geselecteerd. De eerste twee jaren werkten we alleen in Peru en Ethiopië, maar ondertussen vonden we ook goede partners in Ecuador en Bolivia!
Lees meer...

Verbetering van het beheer van de biodiversiteit in het Waorani territorium van het biosfeerreservaat Yasuní

Verbetering van het beheer van de biodiversiteit in het Waorani territorium van het biosfeerreservaat Yasuní

Dit project wordt uitgevoerd met de steun van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie Leefmilieu). Het bouwt verder op een eerdere samenwerking tussen IUCN-Traffic en de Vereniging van Waorani Vrouwen (Asociación de mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana). Hierbij worden de capaciteiten van de Waorani-vrouwen versterkt, kunnen zij op een duurzame manier de natuurlijke rijkdommen blijven beheren en kunnen eerlijke en solidaire commercialiseringsketens voor producten als cacao en artisanaat verder uitgebouwd worden. Er worden ook alternatieven voor de jacht op wilde fauna uitgewerkt door kleine visvijvers met inheemse vissoorten aan te leggen. 

Lees meer...

Save the trees: herbebossing, bosbeheer en bosbehoud in de Peruaanse amazone

Save the trees: herbebossing, bosbeheer en bosbehoud in de Peruaanse amazone

In de inheemse gemeenschap Nuevo Ahuaypa werken AIDER en BOS+ samen met de lokale bevolking aan het duurzaam beheer van gemeenschapsbossen, door middel van het promoten van agroforestry. Er wordt een kwekerij opgestart, waar de lokale gemeenschap actief bij betrokken is en vorming over zal ontvangen, en een plantage van 12 hectaren bolaina blanca zal aangelegd worden. Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Mobistar.

Lees meer...

Bescherming van het Nationaal Park Yanachaga Chemillén te Peru met inspraak en actieve medewerking van de lokale bevolking

Bescherming van het Nationaal Park Yanachaga Chemillén te Peru met inspraak en actieve medewerking van de lokale bevolking

Dit project heeft als doelstelling om bij te dragen aan de bescherming van het Nationaal Park Yanachaga Chemillén en de duurzame ontwikkeling van de families in de bufferzone. DRIS (Desarrollo Rural Integral Sustentable) is de Peruviaanse organisatie die het project uitvoert. Door middel van een actief en participatief beheer van het park moet de bescherming van de biodiversiteit en een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bekomen worden. Dit project wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)

Lees meer...

Duurzame productie en handel van FSC gecertificeerd hout uit gemeenschapsbossen in Peru

Duurzame productie en handel van FSC gecertificeerd hout uit gemeenschapsbossen in Peru

In inheemse Shipibo Konibo gemeenschappen werkt de Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) samen met BOS+ aan een model voor duurzame bosexploitatie van gecertificeerd hout. Op die manier kan bijgedragen worden aan het behoud van tropische gemeenschapsbossen en kan de levenskwaliteit van inheemse gemeenschappen in de regio Ucayali verbeterd worden.

Artikels over het leven in Junín Pablo vind je hier.

Lees meer...

Duurzaam beheer van de gemeenschapsbossen van de Lecos de Apolo-indianen in het nationaal park Madidi in Bolivia

Duurzaam beheer van de gemeenschapsbossen van de Lecos de Apolo-indianen in het nationaal park Madidi in Bolivia

De Incienso (Clusia) is een boomsoort waaruit wierrook wordt gewonnen op de gemeenschapsgronden van de Lecos de Apolo en het Nationaal Park Madidi. De voorbije jaren is de frequentie van oogsten van deze soort sterk toegenomen, waardoor zijn natuurlijk herstelvermogen en de kwaliteit van het ecosysteem in gevaar komt. Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) wil daarom het gebruik, voorkomen en beheer van de Incienso onderzoeken om tot een duurzaam beheersplan te komen in samenwerking met het Leco volk. Dit project wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)

Lees meer...

Herstel van gedegradeerde gebieden ter verbetering van het inkomen van de Chiquitano

Herstel van gedegradeerde gebieden ter verbetering van het inkomen van de Chiquitano

Het project heeft als doel om de bevolking bewust te maken van de waarde van hun bos en hen te vormen en te motiveren om gradueel de gewoonten van een irrationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen te veranderen. Dit gebeurt via bosbouwkundige ingrepen voor het herstellen van ontboste en gedegradeerde gebieden om de groei van economisch interessante soorten te bevoordelen om zo op termijn de inkomens te verbeteren en de wetenschappelijke kennis te vergroten. Dit project wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie van Leefmilieu)

Lees meer...

Behoud en duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen in het Putumayo bekken in Peru

Behoud en duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen in het Putumayo bekken in Peru

De Asociación Putumayo Peru werkt in het Alto Putumayo gebied aan het behoud van de biodiversiteit en duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen samen met de lokale Secoya en Kichwa gemeenschappen. Er wordt in de eerste plaats ingezet op kennis- en capaciteitsopbouw, daarnaast wordt de weerbaarheid en juridische slagkracht van de gemeenschappen versterkt. Dit zijn belangrijke stappen om naar een duurzaam ontwikkelingsmodel te gaan. Dit project wordt gefinancierd door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams ministerie Leefmilieu)


 


Lees meer...

Agro-ecologische landbouw en behoud van natuurlijke vegetatie in andes-gemeenschappen in het bekken van de Burgay (in het Zuiden van Ecuador)

Agro-ecologische landbouw en behoud van natuurlijke vegetatie in andes-gemeenschappen in het bekken van de Burgay (in het Zuiden van Ecuador)

Tijdens dit project staat de duurzame ontwikkeling van veetelergemeenschappen in de hooglanden van het deelrivierbekken van de Burgay (Zuiden van Ecuador) centraal, deze gebieden zijn van cruciaal belang voor de watervoorziening van de lagergelegen gebieden, zoals de provinciehoofdstad Azogues. Door een duurzaam beheer van graasgronden en waardevolle ecosystemen van de hooglandgemeenschappen, wil dit project de ontbossing en landdegradatie een halt toeroepen.

Lees meer...

Honingproductie als sleutel tot behoud van het beschermd bos Cubilán, Ecuador

Honingproductie als sleutel tot behoud van het beschermd bos Cubilán, Ecuador

BOS+ werkt samen met Fundación Ecología, Hombre y Desarrollo (ECOHOMODE) aan een versterking van de Vereniging van Bijentelers in Cubilán. Hierbij is oog voor diverse aspecten: er worden interessante boomsoorten aangeplant, de vereniging wordt intern versterkt en ook de infrastructuur wordt uitgebouwd. Dit project werd ondersteund door de gemeente Oosterzele.

 

Lees meer...
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.