Onze projecten

Onze educatieve projecten

Om haar doelstellingen op vlak van bos en natuur waar te maken, werkt BOS+ samen met overheden, verenigingen en privé-bedrijven. Deze partnerschappen leiden tot een ruime waaier van projecten op maat van diverse doelgroepen.

BOS+ is actief in Nederlandstalig België, maar ook in Zuid-Amerika (met name in Peru, Ecuador en Bolivia).

Olie drijft boven

Een eigenzinnige theatervoorstelling, een begeleiding op school van een groepje leerlingen, een actie, bedacht en uitgevoerd door leerlingen, en een educatief pakket over olieontginning in het Amazonegebied waarmee leerkrachten uit verschillende vakken mee aan de slag kunnen: dit zijn de belangrijkste elementen van 'Olie drijft boven'.

In het Amazonegebied wordt op grote schaal geboord naar gas en aardolie, met een zware impact op mens en milieu. Onze westerse levensstijl hangt daar mee samen: we zijn immers allemaal, zonder er bij stil te staan, afhankelijk van olie.

BOS+ wil met dit project leerlingen van het 4e tot het 6e jaar secundair onderwijs zelf een positief antwoord op deze problematiek laten bieden. Niet bij de pakken blijven zitten, maar een activiteit op school organiseren die ons in staat stelt om minder aardolie te verbruiken.

Voor dit tweejarige project werkt BOS+ samen met milieuorganisatie GoodPlanet Belgium en theatergezelschap Laika.

Meer weten

De schatkist van de natuur

Ga met de school mee op schattenjacht!

Met de schatkist van de natuur geraken leerlingen vertrouwd met het concept 'biodiversiteit'. We starten met eenvoudige planten en bijhorende vogel- en diersoorten. Stap voor stap bouwen we onze kennis uit. Een 'schatkaart' toont de biodiversiteit in en rond de school en een heuse schatkist bevat planten en dierenfiches.

Het pakket is gebaseerd op The Great Plant Hunt en het educatief materiaal ontwikkeld door de Royal Botanical Gardens (KEW) in Londen. 

Meer weten

Het Pratende Bos

Wat meten wetenschappers in het Aelmoeseneiebos, hoe doen ze dat en waarom?

Het Aelmoeseneiebos is een pratend bos! Bekijk zelf hoeveel water de beuk nu drinkt, hoeveel regen er de voorbije week gevallen is, hoe warm het is in en boven het bos, ... Dat en zoveel meer kan je zien op deze website.

Maar er is meer! Je kan ook met de klas op ontdekking. Begeleid door ervaren natuurgidsen gaan leerlingen de wetenschappelijke zone in het bos in. Ze meten zelf en bekijken de metingen van wetenschappers in real-time op iPads. Zo krijgen ze inzicht in de wisselwerking tussen klimaat en bos.

Voor meer info en reservaties kan je terecht bij de bosgidsen van het Aelmoes via 'taelmoes@gmail.com'

Second Life@School

Een trui gemaakt uit olie? Een GSM die goud bevat? We vergeten wel eens dat onze spullen gemaakt worden met natuurlijke grondstoffen zoals olie, koper of ijzererts. Heel wat van deze grondstoffen komen van ver en raken stilaan uitgeput. Bovendien worden ze ontgonnen met weinig respect voor mens en milieu.

Via Second Life@School maken leerlingen kennis met de wereldwijde grondstoffenproblematiek. Ze gaan zelf aan de slag en bedenken creatieve toepassingen. Op de website Second Life@ School vinden leerkrachten een educatieve toolkit boordevol materiaal om in de klas mee aan de slag te gaan.

Fiche

Titel: Second Life@School
Periode: 
2014-2017
Partners: 
Broederlijk Delen, BOS+, CATAPA, Studio Globo
Financier: Vlaamse Overheid
Doelstelling: Bewustmaking van grondstoffenproblematiek het leren bedenken van creatieve oplossingen
Land: België

Green Learning Environments

Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen.
De positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met een mentale beperking, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas. Hun kansen in de samenleving nemen daardoor sterk toe.

Vanuit deze vaststelling vertrekt BOS+, samen met partners uit Slovenië en England om het Green Learning Environments project vorm te geven.

Meer weten

Header Erasmus

Kleur het bos van je dromen

Met financiering van het Vlaams Agentschap voor internationale Samenwerking (VAIS) liep van 2011 tot 2014 Kleur het bos van je dromen. Lagere schoolkinderen komen via kunst en cultuur in aanraking met de waarde en diversiteit van de natuurlijke rijkdommen in de tropen, met de verschillende sociale en culturele functies van tropisch bos en het belang van bos voor ontwikkeling in het Zuiden. Tijdens de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 kwam Kleur het bos van je dromen via een MUS-E programma in de scholen.

Met financiering van de provincie Vlaams Brabant ging dit succesvolle project verder, met een bijkomende bijzondere samenwerking met M - Museum Leuven. Met 3 scholen uit Vlaams-Brabant werd er in het voorjaar van 2015 een traject afgelegd waarbij de leerlingen van 4de-6de leerjaar met een oog voor "bos en natuur" kijken naar kunstwerken in M en er samen met hun leerkracht verder over nadenken. Dankzij de ondersteuning door echte kunstenaars van MUS-E scherpen ze ook hun eigen artistieke vaardigheden aan.

Voor leerkrachten die de interactieve rondleiding in museum M doen met hun leerlingen, en daar graag wat meer omkadering rond geven, bieden we een lespakket aan met mogelijkheden tot voorbereiding en naverwerking.

Fiche

Titel: Kleur het bos van je dromen
Status: afgerond
Periode: 2011-2015
Partners: BOS+, MUS-E Belgium, Museum M, Ecohomode (EC), Codeama (EC)
Financier: Vlaamse Overheid, provincie Vlaams-Brabant, provincie Oost-Vlaanderen, stad Antwerpen, BOS+
Doelstelling: In Vlaanderen en Ecuador ervaren meer dan 20.000 kinderen-jongeren-volwassenen aan de hand van artistieke expressies hoe belangrijk bos is voor ontwikkeling in het Zuiden en zien ze het belang van cultuur(beleving) in. In Vlaams-Brabant ervaren leerlingen van 10 klassen van 4de -6de leerjaar aan de hand van artistieke expressies, hoe belangrijk bos is voor ontwikkeling in het Zuiden en zien ze het belang van cultuur(beleving) in.
Land: België, Ecuador

Speelzones voor jeugdverblijven

Kampen bouwen, een griezelig nachtspel spelen of je verstoppen voor de boeman, het bos is en blijft een favoriete speelplaats voor jeugdverenigingen. Zeker op kamp trekken vele jongeren het bos in. Dat de officiële speelzones dun gezaaid zijn in Vlaanderen houdt hen niet tegen. Het onderzoek 'Potentiële Speelzones voor Jeugdverblijven binnen een straal van 1 000m' ging dieper in op dit speelgedrag, en stelde een lijst op van bossen die een hoge potentie hebben om opengesteld te worden als speelzone.

Speelzones zijn nodig!

Nu spelen jeugdgroepen nog heel vaak in de bossen zonder dat deze als officiële speelzone zijn aangeduid (36%) en dit terwijl de wet zegt dat je in het bos niet van de paden mag afwijken... De kinderen spelen er dus illegaal! Bovendien is de toekomst van deze 'officieuze' speelzones moeilijk te voorspellen. Ook al worden de groepen gedoogd door de eigenaar, van de ene op andere dag kan deze zijn bos afsluiten en zijn de kinderen hun favoriete speelterrein kwijt.

Heel wat werk aan de winkel dus. Want veel van deze zones kunnen zeer eenvoudig omgevormd worden tot een 'echte' speelzone. Op die manier zijn de kinderen zekerder van hun speelplaats (100% definitief wordt het helaas nooit), vinden meer groepen de weg naar het bos en overtreden ze niet langer de wet als ze in het bos spelen.

Als eindproduct leverde dit onderzoek een lange lijst op van maar liefst 103 potentiële speelzones. Hopelijk wordt dit voorbereidend werk binnenkort omgezet in daden en kunnen we samen de vele speelzones realiseren die de Vlaamse Overheid heeft beloofd. En dan doelen we niet alleen op speelzones voor bivakplaatsen, maar speelzones voor elke jeugdvereniging, in elke (deel)gemeente, voor ieder kind!

Dit is het eindrapport

Fiche

Titel: Speelzones voor jeugdverblijven
Periode: 2011
Partners: BOS+
Financier: Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid)
Doelstelling: Een oplijsting maken van potentiële speelzones binnen een straal van 1.000m rond bestaande jeugdverblijven
Land: België

Spelen en ravotten in Limburgs groen

Groen is schaars in Vlaanderen. Groene speelruimte is nog schaarser in Vlaanderen, vooral in stedelijke omgevingen. Edoch voor kinderen is het in deze tijden van facebook, twitter, Nintendo Wiis, Ipads, –pods, -phones en andere I’s heel belangrijk voor hun fysieke en mentale ontwikkeling om buiten in een groene omgeving te kunnen spelen.

Daarom startten de provincie Limburg, het ANB, Steunpunt Jeugd, Kind en Samenleving en BOS+ in 2010 met een pilootproject “Spelen en ravotten in Limburgs groen”. Hoofddoelstelling van het project is kinderen dichter bij de natuur brengen, in hun eigen woon- en leefomgeving. Concreet ontwikkelen we daarvoor een aantal praktische instrumenten, die gemeenten een opstap bieden om op een doordachte maar ook concrete manier werk te maken van groen speelweefsel.

Interactieve speelweefselkaart

Om het reeds bestaande speelweefsel eenvoudig in kaart te brengen, ontwikkelden we samen met de firma RouteYou de Interactieve Speelweefselkaart (ISK). Op die kaart kunnen gemeenten en andere overheden na inventarisatie alle speelplekken  digitaliseren op kaart en er allerlei informatie (typologie, tekst, foto’s, filmpjes, links) aan toevoegen. Naast speelplekken, kunnen ook routes (wandelen, fietsen, kortste, mooiste of manueel) ingegeven worden, bijvoorbeeld de veiligste weg van een station naar een kampplaats via een speelbos of andere speelplek(ken). De ISK bestaat uit twee webomgevingen: "Bouwen aan groen speelweefsel" en "Spelen in het groen". Enkel de tweede is toegankelijk voor het brede publiek.

Fiche

Titel: Spelen en ravotten in Limburgs groen
Periode: 
2010-2012
Partners: 
BOS+, Steunpunt Jeugd, Kind en Samenleving, Agentschap voor Natuur en Bos en provincie Limburg
Financier: Vlaamse overheid en provincie Limburg
Doelstelling: Kinderen dichter bij de natuur brengen, in hun eigen woon- en werkomgeving
Land: België

Stoel zoekt Lief

Met de campagne Stoel zoekt Lief zetten we mensen op weg naar duurzame houtconsumptie. 

Meer weten

Olie op het vuur


We nemen de problematiek van olieontginning in het Amazonegebied en klimaatverandering onder de loep en zetten jongeren aan tot actie.

Meer weten

Maakbaar

Design voor een duurzame wereld

Een meer duurzame wereld, is die maakbaar? Dat willen wij graag geloven, of minstens onderzoeken. Zoveel van onze keuzes, van onze productie en consumptie, hebben een enorme impact op de staat van onze planeet en op ons leefmilieu hier maar vaker nog in het zuiden. Als we dat willen verduurzamen, hebben creatieve denkers, ontwerpers en ondernemers volgens ons een sleutelrol. Design is daarvoor misschien wel de sector bij uitstek. De keuzes van een ontwerper over afkomst en gebruik van materialen, herbruikbaarheid, over productieprocessen en energieverbruik, en afval- of reststromen zijn cruciaal.

‘Maakbaar’ wil de designsector sensibiliseren en activeren rond sociaal, economisch en ecologisch duurzaam design. We ondersteunen ontwerpers - studenten en professionelen - om duurzaamheid op te nemen in het ontwerp en de realisatie van hun producten. Samen onderzoeken we hoe Vlaams design kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd.

‘Maakbaar’ is een project van BOS+, AIDER (Peru), Flanders DC, de OVAM, en het Design Museum Gent, gesteund door de Vlaamse overheid (Departement internationaal Vlaandere

Meer weten