Onze educatieve projecten

Onze educatieve projecten

Om haar doelstellingen op vlak van bos en natuur waar te maken, werkt BOS+ samen met overheden, verenigingen en privé-bedrijven. Deze partnerschappen leiden tot een ruime waaier van projecten op maat van diverse doelgroepen.

BOS+ is actief in Nederlandstalig België, maar ook in Zuid-Amerika (met name in Peru, Ecuador en Bolivia).

Olie drijft boven

Een eigenzinnige theatervoorstelling, een begeleiding op school van een groepje leerlingen, een actie, bedacht en uitgevoerd door leerlingen, en een educatief pakket over olieontginning in het Amazonegebied waarmee leerkrachten uit verschillende vakken mee aan de slag kunnen: dit zijn de belangrijkste elementen van 'Olie drijft boven'.

In het Amazonegebied wordt op grote schaal geboord naar gas en aardolie, met een zware impact op mens en milieu. Onze westerse levensstijl hangt daar mee samen: we zijn immers allemaal, zonder er bij stil te staan, afhankelijk van olie.

BOS+ wil met dit project leerlingen van het 4e tot het 6e jaar secundair onderwijs zelf een positief antwoord op deze problematiek laten bieden. Niet bij de pakken blijven zitten, maar een activiteit op school organiseren die ons in staat stelt om minder aardolie te verbruiken.

Voor dit tweejarige project werkt BOS+ samen met milieuorganisatie GoodPlanet Belgium en theatergezelschap Laika.

Meer weten

Maakbaar

Design voor een duurzame wereld

Een meer duurzame wereld, is die maakbaar? Dat willen wij graag geloven, of minstens onderzoeken. Zoveel van onze keuzes, van onze productie en consumptie, hebben een enorme impact op de staat van onze planeet en op ons leefmilieu hier maar vaker nog in het zuiden. Als we dat willen verduurzamen, hebben creatieve denkers, ontwerpers en ondernemers volgens ons een sleutelrol. Design is daarvoor misschien wel de sector bij uitstek. De keuzes van een ontwerper over afkomst en gebruik van materialen, herbruikbaarheid, over productieprocessen en energieverbruik, en afval- of reststromen zijn cruciaal.

‘Maakbaar’ wil de designsector sensibiliseren en activeren rond sociaal, economisch en ecologisch duurzaam design. We ondersteunen ontwerpers - studenten en professionelen - om duurzaamheid op te nemen in het ontwerp en de realisatie van hun producten. Samen onderzoeken we hoe Vlaams design kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd.

‘Maakbaar’ is een project van BOS+, AIDER (Peru), Flanders DC, de OVAM, en het Design Museum Gent, gesteund door de Vlaamse overheid (Departement internationaal Vlaandere

Meer weten

Het verhaal van Mascopiro

BOS+ stelde een leertraject samen rond dit voorleesboek dat Marc De Bel voor ons schreef. Educatief materiaal van het project vind je hier: www.hetverhaalvanmascopiro.be

Meer weten

Kleur het bos van je dromen

Leerlingen kijken met een oog voor “bos en natuur” naar kunstwerken in een museum en denken er nadien verder over na met een kunstenaar van MUS-E.

Het belang van bossen wordt duidelijk aan de hand van doe-opdrachten, stellingen en spelletjes. Er wordt stilgestaan bij de rol van het bos in ons dagelijks leven. Door de samenwerking met een echte kunstenaar scherpen de leerlingen ook hun artistieke vaardigheden aan.

Elk schooljaar werken we samen met een ander museum. Klassen (4de tot 6de leerjaar) uit de omgeving kunnen deelnemen aan de rondleiding en het  traject met de kunstenaar.

Meer weten

Reparaties & Herstellingen

De Gezusters Hirngespinst willen de wereld veranderen door de ogen van het kind. Ze luisteren niet alleen naar de verhalen en plannen van kinderen maar voegen ook de daad bij het woord. Ze fungeren als spilfiguren die het publiek, de kinderen, tools aanreiken om hun creatief brein aan het werk te zetten. Zij dagen hen uit om verder door te denken op het veranderen van de wereld, zo ook hun eigen leefwereld, en gaan mét hen aan de slag. 

De Gezusters Hirngespinst fungeren als spilfiguren die kinderen op artistieke wijze tools aanreiken om hun creatief brein aan het werk te zetten. De kinderen worden zo uitgedaagd om de wereld te veranderen. In de periode 2017-2019 zullen BOS+ en de Gezusters Hirngespinst samenwerken, om zo nog meer kinderen te bereiken en de wereld nog beter te maken.

Meer weten

De schatkist van de natuur

Ga met de school mee op schattenjacht!

Met de schatkist van de natuur geraken leerlingen vertrouwd met het concept 'biodiversiteit'. We starten met eenvoudige planten en bijhorende vogel- en diersoorten. Stap voor stap bouwen we onze kennis uit. Een 'schatkaart' toont de biodiversiteit in en rond de school en een heuse schatkist bevat planten en dierenfiches.

Het pakket is gebaseerd op The Great Plant Hunt en het educatief materiaal ontwikkeld door de Royal Botanical Gardens (KEW) in Londen. 

Meer weten

Het Pratende Bos

Het Aelmoeseneiebos is een pratend bos! Bekijk zelf hoeveel water de beuk nu drinkt, hoeveel regen er de voorbije week gevallen is, hoe warm het is in en boven het bos, ... Dat en zoveel meer kan je zien op deze website. Ga met de klas samen met ervaren natuurgidsen op ontdekking! 

Meer info

Second Life@School

Een trui gemaakt uit olie? Een GSM die goud bevat? We vergeten wel eens dat onze spullen gemaakt worden met natuurlijke grondstoffen zoals olie, koper of ijzererts. Heel wat van deze grondstoffen komen van ver en raken stilaan uitgeput. Bovendien worden ze ontgonnen met weinig respect voor mens en milieu.

Via Second Life@School maken leerlingen kennis met de wereldwijde grondstoffenproblematiek. 

Meer info

Green Learning Environments

Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie, stimuleert de creativiteit en de ondernemingszin. Ook voor het ontwikkelen van sociale en motorische vaardigheden is de natuur een uitgelezen plek om ervaring op te doen.
De positieve impact van een groene leeromgeving blijkt extra groot bij kinderen met een mentale beperking, leerstoornissen, aandachtstoornissen (zoals ADHD) en autismespectrumstoornissen. In een informele natuurlijke omgeving leren deze kinderen beter dan in een klas. Hun kansen in de samenleving nemen daardoor sterk toe.

Vanuit deze vaststelling vertrekt BOS+, samen met partners uit Slovenië en England om het Green Learning Environments project vorm te geven.

Meer weten

Header Erasmus

Speelzones voor jeugdverblijven

Kampen bouwen, een griezelig nachtspel spelen of je verstoppen voor de boeman, het bos is en blijft een favoriete speelplaats voor jeugdverenigingen. Zeker op kamp trekken vele jongeren het bos in. Dat de officiële speelzones dun gezaaid zijn in Vlaanderen houdt hen niet tegen. Het onderzoek 'Potentiële Speelzones voor Jeugdverblijven binnen een straal van 1 000m' ging dieper in op dit speelgedrag, en stelde een lijst op van bossen die een hoge potentie hebben om opengesteld te worden als speelzone.

Meer info

Groen Speelweefsel


Groen is schaars in Vlaanderen. Groene speelruimte is nog schaarser in Vlaanderen, vooral in stedelijke omgevingen. Het is voor kinderen nochtans, in deze tijden van facebook, twitter, Ipads, –pods, -phones en andere I’s, heel belangrijk voor hun fysieke en mentale ontwikkeling om buiten in een groene omgeving te kunnen spelen.

Meer info

Stoel zoekt Lief

Met de campagne Stoel zoekt Lief zetten we mensen op weg naar duurzame houtconsumptie. 

Meer weten