Onze beheerprojecten

Onze beheerprojecten

Om haar doelstellingen op vlak van bos en natuur waar te maken, werkt BOS+ projectmatig samen met zowel overheden, verenigingen als privé-bedrijven. De partnerschappen leiden tot een breed scala aan projecten op maat van diverse doelgroepen.

BOS+ is actief in Vlaanderen en Brussel, maar ook in het zuiden, met name in Peru, Ecuador en Bolivia.

 

 

Agroforestry Lochristi

In 2011 besloten enkele organisaties om samen te gaan werken rond het thema agroforestry. Het consortium agroforestry was geboren. Op woensdag 16 maart 2011 legden we het eerste grootschalige agroforestry demonstratie- en proefperceel in Vlaanderen aan. Op drie akkers met een totale oppervlakte van maar liefst twaalf hectare plantten we bomen aan. Acht hectare houden we in pure landbouwteelt, om de vergelijking te kunnen maken tussen agroforestry en klassieke landbouwteelt.

Meer weten

Beleidsevaluatie Bosgroepen


De bosgroepen zijn verenigingen die volledig ten dienste staan van boseigenaars in Vlaanderen. Ze ondersteunen boseigenaars bij het beheer van hun bos via persoonlijk advies, terreinbezoeken en opleidingen. Sinds 2006 zijn de bosgroepen gebiedsdekkend, en is Vlaanderen onderverdeeld in 19 bosgroepen.

Meer weten

Beleidsevaluatie subsidies voor bos


In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoekt het consortium BOS+, Trage Wegen en Arcadis verbetervoorstellen voor het wettelijk kader inzake de recreatieve ontsluiting van de groene ruimte, de afstemming tussen ecologie en recreatie en verbetervoorstellen voor de subsidies met betrekking tot bos.

Meer weten

Bolivia - Herstel van gedegradeerde bossen in de Chiquitano regio

Zoals op vele plaatsten in de tropen is de laatste jaren is het aantal waardevolle bomen door de ontbossing en degradatie sterk geslonken in de Inheemse Territoria van de Chiquitano's in Lomerío. Daardoor nemen ook de inkomsten van de lokale bevolking af. 

Meer weten

CO2-bossen

Sinds 1998 werkt BOS+ samen met Limburg.net. De afvalintercommunale wil oa door bossen aan te planten een deel van de CO2-uitstoot compenseren die de werking veroorzaakt. Er werd al meer dan 50 ha gerealiseerd.

Meer weten

Ecuador - Chocolade voor natuurbehoud bij de Waorani in YasunĂ­

Terwijl de ontginningswoede ook doordringt tot in de Ecuadoraanse Amazone, proberen wij alternatieve activiteiten te ondersteunen die de natuurlijke rijkdom niet alleen beschermen maar ook gebruiken. Dit project in de Ecuadoraanse Amazone wordt uitgevoerd met de steun van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos (Vlaams Ministerie Leefmilieu). Doel is om de capaciteiten van de Waorani-vrouwen te versterken . 

Meer weten

Ecuador - Duurzame thee van een boom uit de Amazone

Een van de populairste theesoorten in de Ecuadoraanse Amazone komt niet van een struik maar van een boom: Guayusa. Lokale NGO RUNA zorgt er voor dat lokale boeren hier niet alleen meer inkomen uit kunnen halen, maar ook meer zorg dragen voor hun omgeving. Via het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos ondersteunt BOS+ dit proces.

Meer weten

Ecuador - Herbebossen met de steun van Telenet

Vanaf 2015 is de bedrijfsvoering van Telenet volledig klimaatneutraal. Om de restuitstoot te compenseren, plantte BOS+ 435,5 ha nieuw bos aan in het subtropische noorden van Ecuador.

Meer weten

Ecuador - Tara-peulen voor een beter inkomen en behoud van de droogbossen

In het zuiden van Ecuador ondersteunt BOS+ al jarenlang de lokale NGO Naturaleza y Cultura Internacional. Vooral met herbebossing voor een beter waterbeheer in een regio die al decennia lang zwaar ontbost werd. Met dit project diepen we de samenwerking uit door tara op een duurzame manier te commercialiseren. Tara is een boomsoort waarvan de zaden eetbaar zijn en gebruikt worden voor de productie van een gom met een veevoeder als restproduct.

Meer weten

Ecuador - Herbebossen voor meer dan water in Paltas

Door het aanplanten en gebruik van de peulen en zaden van de inheemse boomsoort Caesalpinia spinosa of tara in het gemeentereservaat van Paltas willen we het gebruik van de lokale biodiversiteit als motor voor duurzame ontwikkeling stimuleren.

Meer weten

Hout uit het Dijleland

Het Vlaamse landschap kan zelf instaan voor de lokale houtlevering. Door biomassa afkomstig uit houtkanten, holle wegen, graften en knotbomen terug een functie te geven volgens een duurzaam beheerplan, creëer je een klimaat-neutrale alternatieve energiebron en krijgen achterstallig onderhouden houtkanten terug een beheer wat op zijn beurt positief is voor de biodiversiteit.

Meer weten

Marktonderzoek hout in Vlaanderen en Nederland

Samen met de Nederlandse partner Probos voert BOS+ een studie uit over de vraag en het aanbod op de houtmarkt in Vlaanderen en Nederland. De studie kadert in het eco2eco-project dat focust op de productie van kwaliteitshout via duurzaam bosbeheer waardoor ook natuurdoelen en een structuurrijk bos kunnen gerealiseerd worden.

Meer weten

Oogje op inheems

Met dit project werkte BOS+ rond het thema autochtone bomen en struiken. We verzamelden een tiental sterke voorbeeldprojecten en tips rond het gebruik en de bescherming van inheemse en autochtone bomen en struiken en bundelden deze in het vademecum 'Plant van Hier'.

Meer weten

Peru - cobeheer in Yanesha en Yanachaga Chemillén

Het tropisch regenwoud in het Yanesha Gemeenschapsreservaat en de bufferzone wordt bedreigd door extractieve industrieën zoals houtkap en aardolie-ontginning. We willen de voortschrijdende degradatie en armoede doorbreken door in te zetten op rurale ontwikkeling. Dat doen we onder meer door een duurzame cacaoteelt te ondersteunen.

Meer weten

Peru - Ondersteunen FSC-gemeenschapsbossen

In inheemse Shipibo Konibo gemeenschappen werkt de Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) samen met BOS+ aan een model voor duurzame bosexploitatie van gecertificeerd hout. Op die manier kan bijgedragen worden aan het behoud van tropische gemeenschapsbossen en kan de levenskwaliteit van inheemse gemeenschappen in de regio Ucayali verbeterd worden.

Peru - Save the trees

In de inheemse gemeenschap Nuevo Ahuaypa werken AIDER en BOS+ samen met de lokale bevolking aan het duurzaam beheer van gemeenschapsbossen, door middel van het promoten van agroforestry.

Meer weten

Projecten gesteund door het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos

Een belangrijke financier van projecten die BOS+ beheert in Zuid-Amerika is het Vlaams Ministerie voor Leefmilieu. Momenteel loopt één project in Peru (Participatief beheer Yanesha reservaat) en twee projecten in Ecuador (Wao-chocolade voor bosbeheer en Bosbeheer met guayusa thee-producenten) met de steun van het Vlaams Fonds voor Tropsich Bos.

Plan Boommarter

BOS+ werken samen met ANB, Stad Halle, Natuurpunt Halle en SUMResearch aan het project Plan Boommarter. We bakenden een visiegebied af tussen de Verdronken Toren, de Berendries, het Maasdalbos, het Lembeekbos en het Hallerbos, waarbinnen we zo veel mogelijk bijkomende bos- en natuurgebieden willen realiseren. Bovendien willen we tussen Berendries en het Lembeekbos de ecologische verbindingen herstellen en, waar mogelijk, uitbreiden. Deze verbindingen zullen corridors vormen voor dier- en plantensoorten, die zich zo tussen de grotere bossen en natuurgebieden zullen kunnen bewegen.

Meer weten

Structuurvisie Meerdaal

Deze studie, uitgevoerd in een samenwerking tussen SumResarch en BOS+ en in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, werkte enerzijds een nieuwe generatie structuurvisie voor het werkingsgebied uit. Anderzijds moest de studie leiden tot een samenwerkingsverband dat is geschoeid op de nieuwe lokale en regionale administratieve context.

Meer weten

Trees from Traffic

Met dit project willen wel kennis opbouwen en sensibiliseren over de potenties van, en de randvoorwaarden voor het aanleggen, beheren en oogsten van houtige biomassa langs bermen van (spoor)wegen en waterlopen.

Hiervoor werken we samen met Krinkels nv, een belangrijke beheerder van dergelijke bermen.

Dit project komt tot stand met steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Meer weten

VerKOHt

Het klinkt misschien een klein beetje contradictorisch, maar BOS+ houdt zich niet enkel bezig met de bomen in het bos. Ook in een landbouwcontext zijn bomen nuttig en kunnen ze bijdragen aan ecologie én economie. 

Meer weten