Bos Plus Logo
Nieuws

donderdag, 18 september 2014 07:52

Wist je dat...

P2399 week van het bos 2014 grote oorlog medaille... de frontlijn vaak oude gemeentegrenzen volgt?

Deze 'woeste' gronden of wastines waren heel wat struik- en bosrijker. Ideaal om je in te verschuilen.

donderdag, 11 september 2014 14:14

Groote Oorlog | Honger

De Eerste Wereldoorlog kende vele gruwelijke veldslagen: denk maar aan de slag om Ieper, de strijd aan de Somme of het Honderdagenoffensief.

Wat men echter soms vergeet, is de dagelijkse voedselstrijd die de burgers ver achter de linies voerden. De zoektocht naar eten én de onstilbare honger maakten van de oorlog, ook los van het geweld, een dagelijkse strijd op leven en dood.

maandag, 01 september 2014 10:06

Succesvolle samenwerking met Melitta in Pangoa

Sinds 2012 steunt koffieproducent Melitta de campagne 10 Miljoen Bomen in Peru. In 2012-2013 zijn er meer dan 75.000 bomen geplant dankzij Melitta. Voor eind 2014 zullen er nog eens meer dan 4.000 boompjes de grond in gaan. In samenwerking met koffiecoöperatieven in Pangoa en Satipo zetten we agroforestry systemen op. Koffie is een struik die floreert onder een scherm van bomen, op die manier stijgt de kwaliteit van de koffiebonen. De lokale boeren ondervinden dankzij dit project dus de voordelen van agroforestry, bovendien wordt de regio sterker gewapend tegen klimaatverandering door het aanplanten van bomen.

De volledige presentatie over het project vind je hieronder. 

Ben je leerkracht, werk je in de bib of organiseer je een evenement? En wil jij 'Het verhaal van Mascopiro' in je klas, je bibliotheek of op een andere activiteit tot leven brengen? Dan kan je GRATIS een vertelmoment aanvragen!

woensdag, 30 juli 2014 08:31

Oproep aanplantsubsidie voor boslandbouw

Boslandbouw of agroforestry wil zeggen het combineren van een landbouwteelt en een aanplant van bomen op hetzelfde perceel. Een slimme combinatie kan de totale oogst van het perceel verhogen.

Een Britse studie toont aan dat de essenziekte een belangrijke invloed kan hebben op het uitsterven of de achteruitgang van meer dan 50 soorten mossen, korstmossen en kevers die afhankelijk zijn van de es.

donderdag, 17 juli 2014 10:32

Revue | Bomen kappen... Moet kunnen!

Eind 2014 zal Bosrevue 50 van de persen rollen: Tijd om eens terug te kijken! In deze rubriek passeren enkele thema's de revue en grijpen we nog eens terug naar artikels uit vorige edities.

Bosuitbreiding in Vlaanderen en in de Tropen is hard nodig en daar blijven we volop voor gaan. Vanaf nu willen we in Vlaanderen met de 10miljoenbomencampagne echter naast nieuwe bossen ook ecologisch bosbeheer ondersteunen.

We geven het startschot van een nieuw project: Ecosportief, sporten doe je spoorloos!

Hiermee gaat de lokale sport in Vlaanderen voor duurzaamheid. Ook sport laat sporen na op het milieu en de omgeving. Denk maar aan het energie- en waterverbruik in sportaccommodaties, emissies door elektriciteit en brandstof, de ecologische voetafdruk van sportevenementen. Of nog, lawaai en lichtoverlast en vervuiling van water, lucht en bodem, o.a. door pesticiden bij terreinbeheer.

Een andere uitdaging is het gebruik van de, zeker in Vlaanderen, beperkte (groene!) ruimte. De trends gaan steeds meer richting multifunctioneel gebruik van accommodaties en zelfs tijdelijke constructies en meer groene ruimtes voor sporten en bewegen in de steden.

dinsdag, 01 juli 2014 11:29

Nood aan BOMENPLAN 2050

Deze week werden de eerste resultaten van het project AIRbezen van de Universiteit Antwerpen bekendgemaakt. Aan de hand van bladanalyses van aardbeien die verspreid over Antwerpen op vensterbanken werden gekweekt, bleek dat fijn-stofconcentraties duidelijk gelinkt konden worden met verkeersdrukte, maar ook dat de aanwezigheid van groenvoorzieningen en bomen deze negatieve effecten sterk konden inperken. Voor BOS+ benadrukt dit nog maar eens de nood aan meer bomen en meer groen in ons sterk verstedelijkte Vlaanderen, én aan een Bomenplan 2050 om dat beleidsmatig te onderbouwen

Pagina 1 van 10
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.