Bos Plus Logo
Nieuws

maandag, 23 november 2015 13:28

Plantactie in Zedelgem op zaterdag 19 december

In het bos van Hoogveld, een nieuw natuurgebied voor Veldegem en omstreken, organiseert BOS+ op 19 december van 10u tot 16u een publieke plantactie waarop iedereen welkom is om bomen te komen planten. De opbrengst van de verkoop van onze trendy T-shirts, gulle sponsoring van heel wat Zedelgemse bedrijven en talloze giften worden ingezet om de aanplant van dit stuk nieuw bos mee mogelijk te maken.

maandag, 16 november 2015 11:39

Het Schoolrockbos is een feit

Het Sint-Ritacollege uit Kontich organiseert al bijna 30 jaar het Schoolrock festival. Dit jaar ging de opbrengst onder meer naar BOS+. Afgelopen weekend plantten we samen met zestig leerlingen een Schoolrockbos in Kontich. Binnenkort planten we ook nog evenveel boompjes in Ecuador.

vrijdag, 13 november 2015 12:45

Bosbranden in Indonesië

Al meer dan twee maanden lang gaan er tienduizenden hectare Indonesisch bos in de vlammen op. Deze branden worden vaak opzettelijk veroorzaakt door bedrijven die ‘slash and burn’ technieken gebruiken om het land vrij te maken voor oliepalm- of eucalyptusplantages. Indonesië is ’s werelds grootste producent van palmolie, een product dat gebruikt wordt in voedingsmiddelen, cosmetica en biodiesel.

In 2015 alleen al zijn er meer dan 120.000 actieve branden vastgesteld in Indonesië. De bosbranden die op dit moment woeden op de Indonesische eilanden Sumatra, Borneo en Papua zijn van ongeziene schaal. In de ergst getroffen gebieden kleurt de lucht oker en is de zichtbaarheid beperkt tot 30 meter. Scholen in buurlanden Singapore en Maleisië worden gesloten. Bedreigde diersoorten zoals orang-oetans ontvluchten het regenwoud. Zes Indonesische provincies hebben de noodtoestand afgekondigd. Volgens een schatting zijn de dagelijkse koolstofemissies van de bosbranden groter dan de gemiddelde dagelijkse uitstoot van de volledige economie van de VS.

De branden vinden plaats in veenrijke bossen, waarvan de bodem bestaat uit een dikke laag half verteerde bladeren en houtig materiaal. Veenbranden vallen zeer moeilijk te controleren en kunnen wekenlang ondergronds smeulen, waarbij ze grote hoeveelheden koolstofdioxide en methaan uitstoten. De ongeziene schaal van de bosbranden dit jaar valt deels te verklaren door een erg sterke El Niño, die zorgt voor een verhoging van de temperaturen en aanhoudend droog seizoen.

De branden worden beschreven als een misdaad tegen de mensheid en als een van de grootste milieurampen van de eenentwintigste eeuw, tot dusver.

George Monbiot, columnist bij de Britse krant The Guardian, raadt consumenten aan om hun aankoopbeleid onder de loep te nemen. Een aantal voedingsbedrijven die palmolie gebruiken hebben onder druk van campagnes van burgers en milieuorganisaties hun productieketen aangepast om enkel conflictvrije palmolie te gebruiken. Bedrijven als Starbucks, Kraft Heinz, Unilever en PepsiCo doen dit niet, of niet voldoende. Koop hun producten niet tot ze hun productie- en aankoopbeleid aanpassen.

dinsdag, 10 november 2015 10:42

Filmpje | Olie drijft boven

Hoe denken Belgische jongeren over klimaatverandering? Hoe voelen ze zich bij onze niet-aflatende honger naar fossiele brandstoffen? En hebben ze het gevoel dat ze zelf, op school, een bijdrage kunnen leveren aan deze problematiek?

Dit filmpje is gemaakt in het kader van 'Olie drijft boven', een project dat jongeren sensibiliseert over olieontginning in het Amazonegebied en hen ondersteunt om in actie te schieten.

Het wordt vertoond als voorfilmpje voor de theatervoorstelling die Dimitri Verhulst voor BOS+ schreef, 'Konijn met pruimen'. Lees hier alles over dit project van BOS+, Laika en GoodPlanet Belgium.

 

woensdag, 04 november 2015 08:47

Countryside+ draait rond bos

Van 31 oktober tot en met 2 november was er de Countryside+ beurs in Flanders Expo. Voor deze 21ste editie werd het bos in de kijker gezet. Hal 2 werd omgetoverd tot een heus bos, naast BOS+ en Stoel zoekt Lief konden de bezoekers ook in de leer bij Leonardo (bushcraft), Barbara (ecokokkin) en Michiel (taxidermist).

454 mensen namen deel aan onze wedstrijd. Ilse Libbrecht is de winnaar! Zij wint een luxeweekend voor twee in B&B Hippo-Droom in het prachtige Zoniënwoud. Tal van mensen braken hun hoofd over de schiftingvraag: Hoeveel eikels zaten er in onze doorzichtige pilaar van 2 meter hoog (doorsnede 23 cm)? Er werd berekend en gemeten, ingeschat en afgewogen. De schattingen liepen uiteen van 515 tot 2.341.294, 10.000 werd het vaakst gegokt. Maar het enige echte juiste antwoord is: 19.775.

Hartelijk gefeliciteerd aan de winnaar, met haar berekende gok van 19.596, Ilse zat er slechts 179 eikels naast.

Wist je trouwens dat een volwassen eik tot een miljoen eikels per jaar produceert? 3 ton is dat, of 40 keer meer dan in onze pilaar. 
De eikels van onze prijsvraag zullen kunnen kiemen en groeien in onze Limburgse CO2-bossen.

 

donderdag, 29 oktober 2015 10:41

Van Essers naar boscompensatie

Half oktober namen we de volgende horde in het Essers-dossier. BOS+, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu schreven een open brief naar de Vlaamse Regering over de 6 heikele punten in het dossier. We concludeerden dat er een aantal inbreuken gepleegd worden op de wettelijke verplichtingen voor de Genkse site en de geplande ontwikkelingen en vroegen de ministers om de correcte procedures en verplichtingen uit het verleden na te leven. Het is afwachten wat de Vlaamse Regering beslist, bij goedkeuring heeft Natuurpunt Limburg alvast laten weten naar de Raad van State te trekken.

Maar ondertussen ging het over veel meer dan het Essers-dossier. Wouter Deprez bond opnieuw de kat de bel aan en stelde fundamentele vragen bij het Vlaamse bosbeleid: Vlaanderen heeft 8,5 miljoen euro voor nieuwe bossen maar gebruikt ze niet. Als een bedrijf een gebied ontbost moet het daarvoor een bijdrage betalen aan het zogenaamde boscompensatiefonds. "Daar zit geld in, maar dat mag blijkbaar niet gebruikt worden", stelt Deprez vast na een persoonlijk onderhoud met minister Schauvliege. Het overschot kan niet meer worden gebruikt zonder de Vlaamse begroting in problemen te brengen, daarom moeten er afspraken gemaakt worden tussen de ministeries van Leefmilieu en Begroting, legt inspecteur-generaal van Financiën Georges Stienlet uit. Conclusie: Vlaanderen staat 1.300 ha bos achter, de boscompensatie schiet zijn doel voorbij en heeft zelfs een averechts effect.

Wouter Deprez begreep nu waar de knoop zat en schreef naar Annemie Turtelboom: "Hoe het kan dat er ettelijke miljoenen euro's geblokkeerd staan op een fonds, terwijl er nog zo'n grote bebossings-achterstand is. Dat er miljoenen euro's wortel staan te schieten op een rekening. Terwijl je er duizenden bomen wortel mee zou kunnen laten schieten." De aflopen 5 jaar stelden parlementairen uit alle partijen zich vragen over deze kwestie. "We kunnen er niet aan (aan dat geld). Die vraag is al herhaaldelijk gesteld aan de Vlaamse Regering en aan de minister van Begroting, ook in de vorige legislatuur. Dat stoot telkens op een njet", zo luidt dan het antwoord van minister Schauvliege. Kunt u even langsgaan bij mevrouw Schauvliege om het geblokkeerde geld vrij te geven?, vraag Deprez vriendelijk aan de minister van Begroting.

Op 21 oktober was Wouter Deprez te gast in De Afspraak, een passage die veel stof deed opwaaien. Minister Schauvliege herhaalt al maanden dat ze verwoede pogingen doet om de reserves in het boscompensatiefonds te deblokkeren (deze zouden vastzitten omwille van EU begrotingsregels); Annemie Turtelboom is formeel en meldt dat er nog nooit een vraag is gekomen van kabinet Schauvliege, en dat, mocht deze vraag komen, het geen enkel probleem zou zijn om dit toe te staan. Een wel erg pijnlijke vaststelling.

Zo dacht Joke Schauvliege er ook over: 'Tien minuten lang zet de bekende komiek een heftige persoonlijke aanval in op een minister van de Vlaams regering. De VRT-journalist heeft de minister niet om een weerwoord gevraagd en stelt geen enkele kritische vraag'. Op haar beurt zet ze een persoonlijke aanval in op presentator Bart Schols en op de VRT. De minister weigert echter beroep te doen op haar wederwoord in De Wereld Vandaag (Radio 1) en in De Afspraak op 23 oktober. Zelfs de minister-president reageert: "Politicus mag kritiek hebben, maar dat mag nooit gepaard gaan met druk op de redactie"

Maar daarmee wordt de inhoudelijke discussie niet gevoerd. Dimitri Verbelen doet een warme oproep aan Joke Schauvliege om ook eens antwoord te geven op de gestelde vragen: 'Voor Deprez is het geen grap. Voor u wel?'. Gelijk heeft hij.

Eergisteren moest de minister zich ook verantwoorden in het Vlaams parlement. "Het resultaat is dat er nu virtuele bossen op een spaarrekening staan. U weegt niet meer in deze Vlaamse regering", haalde Groen-fractieleider Rzoska uit.

Te midden van al deze commotie spreekt ook Essers. Eindelijk. Zijn ze op het verkeerde pad geleid door een overheid die hen voorspiegelde dat uitbreiding op deze site wel mogelijk was? Toch de bedenking dat de natuurorganisaties, waaronder ook BOS+, de voorbije maanden herhaaldelijk Essers gecontacteerd hebben om het bedrijf te wijzen op de inconsistenties in hun dossier. Zoals de harde beloftes uit 2009 om op deze site geen verdere uitbreidingen te realiseren, en de verplichting om de kwaliteit te verbeteren van nét dat bosgebied dat nu ter kapping voorligt. Overheid én bedrijf kozen ervoor om die elementen te negeren. Bij deze nogmaals een uitgestoken hand naar Essers: jobs voor Vlaanderen, met respect voor de EU-natuurwetgeving, het kan volgens BOS+ echt. Er ligt bovendien al heel veel op tafel, alleen moeten de mogelijke alternatieve locaties opnieuw grondig bestudeerd worden, dit keer echt vanuit het (juridisch verplichte) uitgangspunt dat Europees beschermde natuur behouden moet worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

In Vlaanderen en ver daarbuiten is de strijd voor meer en beter bos nog steeds niet gestreden. Vandaag heeft BOS+ je gift meer dan ooit nodig. Steun ons via de knop hieronder of doe een overschrijving op BE57 7310 0909 4935 (KREDBEBB)- mededeling: 'meer en beter bos'

 
donderdag, 29 oktober 2015 09:43

11.11.11 | Sociale bescherming voor iedereen

De campagne van 11.11.11 draait dit jaar om sociale bescherming. Terecht, want: nooit met pensoen kunnen, de dokter niet kunnen betalen, geen inkomsten meer hebben wanneer je je job verliest. Voor 5 miljard mensen op deze wereld is dit de harde realiteit. Zij kunnen onvoldoende terugvallen op sociale bescherming.

Gontrode, 15 oktober 2015

 

Geachte Heer en Dames minister,

 

Het spijt ons oprecht u opnieuw te moeten lastigvallen aangaande het ontbossingsdossier H. Essers nv in Genk, maar tot nader order is er helaas nog geen uitkomst voor dit dossier, en blijven wij dus zo vrij u te contacteren om aan te dringen op een oplossing.

De voorbije weken is er heel wat te doen geweest over dit dossier. Reeds in onze bezwaarschriften deze zomer wezen we op de contradicties tussen het voorliggende GRUP 2014 en de engagementen en verplichtingen uit het eerdere GRUP 2009. Jurist Hendrik Schoukens, gespecialiseerd in EU-natuurwetgeving verdiepte zich in het dossier en stelde zeer belangwekkende juridische vragen. Over de grondigheid van bepaalde aspecten van het plan-MER ontstond discussie. En ook vanuit andere gezichtspunten werden opmerkelijke elementen aangebracht.

Samenvattend komen we tot 6 o.i. zeer pertinente vragen en bedenkingen over dit dossier:

  1. In het vorige GRUP uit 2009 benadrukken alle betrokken partijen (zowel de overheden als de firma H. Essers nv) dat de toenmalige uitbreiding van het bedrijventerrein in dit natuurgebied absoluut de laatste zou en moest zijn, en dat de limieten van de ecologische draagkracht van dit gebied hiermee bereikt waren. Deze bindende afspraak wordt met het GRUP 2014 niet nageleefd door de regering.
  2. In het GRUP 2009 werden als voorwaarde voor het toekennen van de toenmalige bedrijfsuitbreiding zgn. "habitatverbeterende" maatregelen opgelegd, in net dát bosgebied dat men nu wil verwijderen. Deze maatregelen zijn niet uitgevoerd en brengen eigenlijk de vergunningen verleend op basis van GRUP 2009 in het gedrang. Ook deze verplichting wordt onvermeld gelaten in het GRUP 2014, hetgeen impliceert dat het nieuwe RUP in feite een illegale situatie zal bevestigen.
  3. Milieujurist Hendrik Schoukens stelde tijdens zijn analyse van het dossier vast dat de zgn. derogatieprocedure, door de EU verplicht voor dit soort ingrepen in Natura 2000, niet wordt toegepast.
  4. Op de meest recente habitatkaart van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Vlaamse onderzoeksinstelling bevoegd voor dit soort evaluaties, zijn een aantal Europees beschermde tophabitats aangeduid in het te ontbossen gebied. Deze informatie wordt niet meegenomen in de passende beoordeling, wat nochtans verplicht is. Naar procedure en naar compensatiemogelijkheden heeft dit bijzonder zwaarwegende consequenties.
  5. Specialisten uiten bovendien scherpe kritiek op de grondigheid van en de objectiviteit van de alternatievenstudie in het plan-MER. Men kan zich de vraag stellen of alle redelijk beschikbare alternatieve meegenomen zijn in het dossier, en bij lezing van de argumenten waarmee bepaalde van de mogelijke alternatieve locaties afgewezen werden, rijst de vraag of hier echt wel uitgegaan is van het juridisch verplichte uitgangspunt dat in beginsel alles moet worden getracht om deze Europees beschermde natuur te behouden.
  6. Het bosgebied dat ter ontbossing voorligt, is FSC-gecertificeerd, en in eigendom van en beheer door de stad Genk, resp. het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze certificering betekent dat de beheerders van het betreffende bosgebied garanties geven over duurzaam bosbeheer. De voorliggende ontbossing gaat daar uiteraard regelrecht tegenin, en FSC België wees in haar open brief van 2 oktober jl. terecht op de verplichtingen die de stad Genk en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben. Het zou niet alleen enorm gezichtsverlies betekenen voor Vlaanderen mochten Genk en het ANB hun FSC-certificering geschorst zien, maar bovendien vervult de productie van FSC-hout in onze Vlaamse publieke bossen een zeer belangrijke economische nood bij een aantal van onze belangrijkste houtverwerkende bedrijven in Vlaanderen.

Bovenstaande vragen zijn de voorbije weken vanuit zeer diverse hoeken gesteld, en wij betreuren het dan ook dat er tot nu toe op geen enkele van deze vragen een antwoord geformuleerd is of openingen zijn geboden tot dialoog. In het parlementair debat van 7 oktober jl. werd benadrukt dat men de voorliggende procedure tot het einde wenst te volgen uit respect voor de indieners van de bezwaren. Wij, als indieners van die bezwaren, appreciëren dit natuurlijk ten zeerste, maar wijzen toch ook op de contradictie hierin, want het zijn net wij die reeds lang benadrukken dat eerdere verplichtingen niet zijn nagekomen, dat de gevolgde procedure niet de juiste is, en dat de zoektocht naar een geschikte locatie voor de uitbreiding van de farma-activiteiten van H. Essers nv dient herbekeken te worden.

Onze conclusie is dat hier een aantal inbreuken gepleegd worden op wettelijke verplichtingen voor deze site en de geplande ontwikkeling. Een ev. bijkomende 'maatschappelijke compensatie' kan hiervoor geen oplossing bieden; eerst en vooral dienen de correcte procedures en de verplichtingen uit het verleden nageleefd te worden.

De ingeslagen procedure blijven volgen kan hierdoor enkel het dossier verder doen vastlopen. We willen echter nogmaals benadrukken dat dat niet is wat wij willen: we zijn oprecht voorstander van een onderhandelde, redelijke oplossing, die zowel de voorziene jobcreatie als het behoud van dit bosgebied mogelijk maakt. De tegenstelling economie vs. ecologie is een valse tegenstelling. Wij zijn er vast van overtuigd dat beide met elkaar kunnen verzoend worden in dit dossier. En wij hopen dan ook dat u, als Vlaamse Regering, hierin het voortouw wil nemen. U zal merken dat u in ons een grote medestander vindt in dat geval.

Uitkijkend naar uw reactie, danken wij u bij voorbaat voor uw vriendelijke aandacht in dit dossier

Met de meeste hoogachting,

 

Bert De Somviele, Directeur BOS+
Chris Steenwegen, Algemeen Directeur Natuurpunt
Danny Jacobs, Directeur Bond Beter Leefmilieu

woensdag, 14 oktober 2015 14:03

Week van het Bos | De natuurhelden van Pasar

Is het een vliegtuig, is het een vogel?
Nee, het zijn natuurhelden!

donderdag, 01 oktober 2015 20:52

Het Essers-dossier: bis

Het is nog niet gedaan. Het Essers-dossier bleef ophef veroorzaken. We zetten opnieuw alles op een rijtje.

Pagina 1 van 17
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.