Bos Plus Logo
Nieuws

woensdag, 23 april 2014 08:07

Meten is weten

4 studentes van de KHLeuven meten voor ons hoe het gesteld is met het bewustzijn over duurzaam houtgebruik. Heb je 5 minuutjes tijd om de enquête in te vullen? Klik dan hier.

woensdag, 19 maart 2014 10:09

Stoel zoekt Lief

Vandaag lanceren BOS+ en Netwerk Bewust Verbruiken de campagne Stoel Zoekt Lief. Ze willen jongeren overtuigen dat een stoel meer is dan vier poten en een zitvlak. Een stoel is object met een straf verhaal, waar je van kunt houden en koesteren.

Op deze eerste lentedag start de stoel met dit viraal filmpje zijn zoektocht naar een lief:

youtube

De rest van zijn verhaal en welke stoel bij je past kom je te weten op de website www.stoelzoektlief.be.

Jongeren laten kiezen voor duurzaam houtgebruik.

Deze online actie is het startschot van een drie jaar durende campagne. Daarmee wil BOS+ en Netwerk bewust Verbruiken jongeren en jongvolwassenen zelf laten kiezen voor duurzaam houtgebruik. De campagne wil niet betuttelen, maar vertrekt vanuit de vraag die alle jongeren zichzelf stellen: wie ben ik en wat is echte liefde.

In de campagne leer je de stoel kennen. Hij legt zijn ziel bloot en hij vertelt zijn verhaal. Zo was een deel van hem was ooit een boom in het regenwoud van Peru en een pootje maakte vroeger deel uit van een muurtafeltje in een oud herenhuis. Zijn zit is gemaakt uit lokaal grenen.

De campagne geeft tips en tricks over hoe je duurzaam hout herkent en laat jongvolwassenen upcyclend aan de slag tijdens workshops en livingsessies. De stoel is speciaal ontworpen voor deze campagne. Iedereen die een beetje handig is kan hem maken, pimpen en koesteren.

De campagnemakers willen tonen dat duurzame consumptie bij ons een positieve invloed kan hebben op de druk op natuurlijke rijkdommen elders ter wereld.

Minitentoonstelling reist door Vlaanderen

In het kader van de campagne 'Stoel zoekt Lief' namen 5 jonge kunstenaars 5 houten stoelen onder handen. Elke stoel staat daarbij voor één aspect van duurzaamheid in de houtsector. Van 21 maart tot 17 april reizen de stoelen in een minitentoonstelling door Vlaanderen en Brussel.

Voor de minitentoonstelling toverden de kunstenaars eenzelfde stoel telkens om tot een karaktervol hebbeding. Bezoekers komen via een Flairtest te weten welke stoel het best bij hem of haar past. Zijn ze helemaal weg van Retro Ramona, of worden ze eerder geprikkeld door de mysterieuze Avontuurlijke Aaron? Na afloop van de tentoonstelling verloten we de stoelen onder de deelnemers.

Hier kan je de stoelen de komende weken bewonderen

Van 21 tot en met 27 maart houdt de minitentoonstelling halt in de Galerie van Design Vlaanderen in Brussel. Daar loopt tegelijkertijd de tentoonstelling 'Hout. Het nieuwe goud'. Tot 17 april trekken de stoelen verder naar verschillende andere locaties.

woensdag, 05 maart 2014 15:58

Revue | Blauwe regenbossen

Eind 2014 zal Bosrevue 50 van de persen rollen: Tijd om eens terug te kijken! In deze rubriek passeren enkele thema's de revue en grijpen we nog eens terug naar artikels uit vorige edities.

Van 2008 tot 2012 liep de 1miljoenbomencampagne. Op vier jaar tijd wilden we met alle Vlamingen samen 1 miljoen bomen planten. We haalden de doelstelling en de campagne kreeg een vervolg: vanaf 2013 willen we 10 miljoen bomen planten! Bosuitbreiders kunnen bij BOS+ aankloppen voor sponsoring en af toe stoten we eens op "een specialleke" zoals de vraag of we een bosuitbreiding met blauwe regen wilden sponsoren.

Dit bewijst dat er zoveel meningen over bosuitbreiding bestaan als er bosuitbreiders rondlopen: Inheemse of ook uitheemse bomen? Aanplanting of spontane verbossing (onder begrazing)? Onkruidbestrijding of niet? Intieme menging of groepsgewijze menging? Subsidies of niet? En zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. In onderstaande Bosrevue-artikels komt het thema bosuitbreiding ruim aan bod.

Al een tweetal jaar wordt de achterflap van de Bosrevue ingevuld door een trouwe adverteerder die als slagzin heeft "The best way to protect the forest is to create it". Dat leek me een mooi slot voor deze blog.

Meer subsidies voor de bebossing van landbouwgronden (Bosrevue 6, 2003)

Aanleg van nieuwe bossen – Waar beginnen en waar eindigen? (Bosrevue 8, 2004)

Spontane verbossing versus bosaanplanting (Bosrevue 18, 2006)

Bosaanplanting of spontane verbossing? Aanbevelingen voor beleid en beheer (Bosrevue 20, 2007)

De do's en don'ts van bosuitbreiding in Vlaanderen (Bosrevue 23, 2008)

Grote grazers sturen bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden (Bosrevue 31, 2010)

Themanummer: Ecologische bosuitbreiding op sterk bemeste gronden: van wetenschap naar praktijk (Bosrevue 37, 2011)

Bomenwijzer: voor een duurzame boomsoortenkeuze (Bosrevue 40, 2012)

Herbebossen in de Andes: Op zoek naar koolstofvoorraden in Noord-Ecuador (Bosrevue 45, 2013)

maandag, 03 februari 2014 15:22

Revue | Waaibomenhout?

Eind 2014 zal Bosrevue 50 van de persen rollen: Tijd om eens terug te kijken! In deze rubriek passeren enkele thema's de revue en grijpen we nog eens terug naar artikels uit vorige edities.

Op 16 november 2010 organiseerde de koepel van Vlaamse bosgroepen in Brussel een studiedag over de populier. Een hele rist aan wetenschappers en beleidsmakers kwam er spreken. De spreker die echter mijn aandacht het meest wist vast te houden, was – hoe kan het anders – "nen Hollander". Patrick Jansen, directeur van Probos, begon zijn betoog met de populier tot op de grond af te breken. Alle vooroordelen die er bestaan over de populier passeerden de revue: waaibomenhout waar je niets kan mee aanvangen, geen ecologische waarde, saaie boomakkers... Er werden verontruste blikken in de zaal gewisseld, hier en daar klonk gekuch en een verontwaardigde grom.

Na enkele minuten werd duidelijk waar hij met zijn het betoog naartoe wilde, er verscheen een foto van een door Patrick omarmde populier. In het vervolg van zijn presentatie weerlegde hij al deze vooroordelen met goed onderbouwde argumenten doorspekt met mooie plaatjes, poëzie en wetenschappelijk informatie. Er ging een zucht van opluchting door de zaal.

Het verhaal is uiteraard niet zwart-wit. Er zijn wel degelijk enkele problemen met de cultuurpopulier, of vooral met de manier waarop hij -of zij (in het geval van de vrouwelijke klonen)- vroeger werd beheerd. Maar uiteraard mag je het kind niet met het badwater weggooien! Ook in de voorbije bosrevues was de populier een thema dat verschillende keren de revue passeerde. In deze artikels vind je heel wat informatie:

Wat gaat er mis met onze populieren? (Bosrevue 5, 2003)

Ecologisch beheer van populierenbossen (Bosrevue 5, 2003)

Houtkwaliteit en toepassingsmogelijkheden van populier in Vlaanderen (Bosrevue 5, 2003)

Populieren en duurzaam bosbeheer: onverzoenbaar of toch niet? (Bosrevue 7, 2004)

Houtkwaliteit in het Vlaamse bos: Het nu en de toekomst! (Bosrevue 16, 2006)

Evaluatie en impact van de subsidieregeling voor herbebossingen (1991-2003) na eindkappen van populier (Bosrevue 26, 2008)

Canadapopulier verliest steriliteit met de hulp van zwarte populier (Bosrevue 41, 2012)

dinsdag, 21 januari 2014 11:42

TRASH Deluxe

Zondag 26 januari 2014 palmt REused van 11u tot 18u het Leuvense Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) in met een upcycling festival. Deze eerste editie van TRASH deluxe draait helemaal rond duurzaam, uniek, betaalbaar en creatief hergebruik. Met een markt, workshops, expo, repair café en dj-sets is deze winterse zondag gegarandeerd goed gevuld. Alle info vind je op hun Facebook-pagina.

dinsdag, 17 december 2013 17:42

The Hobbit : top 5 der Enten

"Talking trees! What would trees have to talk about except the consistency of squirrel droppings?"

Een citaat van de onvolprezen Gimli uit Lord of the Rings. Want jawel: de poorten van Middenaarde staan weer open nu The Hobbit op de mensheid is losgelaten. Het ideale moment om stil te staan bij onze favoriete Tolkien-wezens, de Enten.

1: Boombaard

Onze onbetwistbare nummer 1. Boombaard was de leider van de Entmoet en voerde zijn leger aan in hun dappere strijd tegen Saruman. Bovendien ziet hij er nog kwiek uit gezien zijn leeftijd. Het oudste wezen van Middenaarde zou naar schatting 20.000 jaar zijn.

 

2: Beukenbot

Over deze ent is weinig bekend, behalve dan zijn deelname aan de Slag om Isengard. De orks van Saruman staken zijn takken in brand, maar toen de dam brak kon hij zichzelf gelukkig doven. Daarom een welverdiende tweede plaats.

 

3: Vlugstraal

De laatste ent die geboren werd in Middenaarde, en - misschien daarom - de snelste. Vlugstraal of Bregalad ontfermde zich over de lijsterbes in het Fangorn woud. Als eerste besloot hij ten strijde te trekken tegen Saruman, omdat de orks veel van zijn lijsterbesvrienden gedood hadden.

 

4: Huidbast

Fladrif of Huidbast is van dezelfde generatie als Boombaard. Hij was getuige van de moord- en plundertochten van Sarumans orks en raakte daarbij zelf gewond. Huidbast trok zich daarop terug in de de bergen bij zijn geliefde berken. Maar voor de Slag om Isengard daalde hij met plezier terug af en werd er gezien terwijl hij met een grote steen dozijnen orks neermaaide.

 

5: Radagast

Tot slot de vijfde plaats, die gaat niet naar een ent, maar wel naar een tovenaar die je in De Hobbit tegenkomt en die bijzondere inspanningen levert voor de bosbewoners. Radagast de Bruine, neef van Gandalf, is een echte vogelvriend. Onder zijn hoed zit een nestje verborgen waar hij vogels een veilig onderkomen biedt. Dat de uitwerpselen van de beestjes op zijn gezicht terecht komen, neemt hij er graag bij. Don't try this at home!

Op 25 november 2013 kwamen een 100-tal senioren samen in het Vlaams Parlement in Brussel voor BOS-VER-HALEN, een evenement dat door BOS+ en FedOS werd georganiseerd in het kader van het educatief project 'Wat diepe wortels vertellen aan jonge knoppen'. De namiddag stond in het teken van bos in het dagelijks leven in Vlaanderen én in het Zuiden. We gingen op zoek naar de 10 bosgeboden van de Vlaamse senioren, 10 Vlaamse en tropische bosbeleidsthema's die zij belangrijk vinden.

symposium17BOS-VER-HALEN ging van start met een presentatie van Bert De Somviele (BOS+) over de verschillende functies van bossen in Vlaanderen en in de rest van de wereld, gevolgd door een korte voorstelling van het project. Nadien zaten de senioren meer dan een uur samen in thematische werkgroepen om onder begeleiding van enkele specialisten uit het werkveld de bosgeboden vorm te geven. Kernvragen hierbij waren: welke toekomst zien de senioren voor de bossen in Vlaanderen en in het Zuiden? Wat zijn hun grootste bezorgdheden met betrekking tot bos? En welke concrete beleidsaanbevelingen willen zij in hun 10 bosgeboden opnemen? 

Binnen het groepje 'bos en voeding' gingen de discussies over de mogelijkheden van agroforestry (een combinatie van landbouw en bosbouw) in het Zuiden, de beperkingen van ons huidig systeem van grootschalige landbouw, Fair Trade, enzovoort. Kritische vragen werden gesteld: moeten we op ieder moment van het jaar zomergroenten kunnen eten? En hoe zit het met de ecologische voetafdruk van bepaalde producten die geïmporteerd worden?

symposium15Het thema 'bos en gezondheid' ligt de Vlaamse senioren nauw aan het hart. Wat is het belang en de rol van natuurgeneeskunde in onze samenleving? Moeten we minder chemische geneesmiddelen gaan gebruiken? Wat kunnen we leren van de visie op geneeskunde uit het Zuiden? En welke rol kunnen bomen spelen bij het terugdringen van luchtvervuiling door fijn stof (oa. uit transport)?

 

Het thema 'bos en recreatie (en de culturele waarde van bos)' bleek bijzonder populair bij de senioren. Onze generatie senioren is terecht bezorgd over de toekomst van (de kinderen van) hun kleinkinderen. Waar gaan zij nog kunnen ravotten als er steeds minder bos is in Vlaanderen? Mensen leven steeds vaker in steden. Is er wel genoeg aandacht voor stadsgroen in Vlaanderen? En hoe zit het met de culturele waarde van tropische bossen voor de lokale bevolking die er in leeft? Moeten deze volkeren hun levenswijze, grondgebied en taal kunnen behouden?

'Bos is leven' is een thema dat heel wat subthema's omvat zoals de impact van extractieve industrieën op het leefmilieu, (het verlies van) biodiversiteit en het spanningsveld tussen natuur en beschaving. De senioren zijn ervan overtuigd dat er zonder bos geen leven mogelijk is op aarde, ook niet van de mens. Daarom is bescherming van onze bossen nodig en moeten nieuwe bossen een plaats vinden in Vlaanderen. De vraag over de verantwoordelijkheid van bedrijven die actief zijn in het Zuiden voor een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen werd gesteld. Is het streven naar puur economisch gewin onverenigbaar met het duurzaamheidsdenken?

symposium10Ten slotte discussieerde een laatste groep senioren over het thema 'bos in het leven (wonen, werken, leven)'. Steeds vaker moet bos plaats maken voor bebouwing. Is dit nog langer houdbaar? Wat vinden de Vlaamse senioren van hout als duurzaam bouwmateriaal? En hoe gaat het er in het Zuiden aan toe? Jongeren trekken er veel vaker naar de stad omdat het platteland te weinig perspectief biedt op een duurzame, leefbare toekomst. Er is onder andere een tekort aan scholing en werk.

 

Zo kwamen we rond 16u tot de 10 bosgeboden van de Vlaamse senioren. Het was een boeiende namiddag met een grote groep senioren die vanuit alle uithoeken van Vlaanderen waren afgezakt naar Brussel. Het geeft ons hoop dat zo veel mensen bereid zijn om mee kritisch na te denken over de toekomst van onze bossen, hier maar ook elders in de rest van de wereld. Concrete beleidsaanbevelingen werden geformuleerd en daar zal nu verder mee gewerkt worden.

Binnenkort komen we naar buiten met de ultieme keuze, de 10 bosgeboden van de Vlaamse senioren.

Meer info: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 09/264.90.55

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid.

vrijdag, 22 november 2013 13:38

De Boom In lanceert Checklist

Vijftig 'must do' bosactiviteiten voor kinderen, dat is De Checklist van De Boom In.

In basisschool De Wijze Boom in Sint-Amandsberg wordt vandaag het startschot gegeven van De Checklist. Met deze actie van De Boom In willen GoodPlanet, BOS+ en Tetra Pak op een speelse manier 50 bosactiviteiten promoten bij kinderen. Ze willen leerkrachten van basisscholen in Vlaanderen en Brussel motiveren om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren uit De Checklist. Hierin staan 50 avontuurlijke bosactiviteiten die kinderen voor hun 12de moeten gedaan hebben.

En er is een wedstrijd aan gekoppeld! "De school die deze checklist kan afwerken of er de leukste reportage rond maakt, wint een gratis De Boom In-workshop", aldus Sara Stuyck, projectverantwoordelijke bij GoodPlanet.

Sporen zoeken, waterbeestjes vangen, een kamp bouwen of in een grote boom klimmen zijn maar enkele voorbeelden van activiteiten uit De Boom In Checklist. De leerlingen van het 4de leerjaar van basisschool De Wijze Boom kunnen vandaag al enkele activiteiten van de "checklist"  aanvinken. In het park nabij de school bouwen de kinderen een kamp, gaan ze op insectenjacht en klimmen ze in bomen.

"Alle activiteiten uit deze "checklist" waren tijdens mijn kinderjaren dagelijkse kost", zegt Johan De Leeuw, directeur basisschool De Wijze Boom. "In ons huidige opvoedingsklimaat komen ze nog maar zelden aan bod. Hoe meer kinderen gestimuleerd worden om buiten op avontuur te gaan, hoe gelukkiger en gezonder ze zijn. Hun zelfvertrouwen groeit, net als hun sociale vaardigheden. Het is dus onze plicht om hen op dit vlak meer kansen te bieden."

Ontoegankelijke bossen

Vlaamse kinderen hebben te weinig toegang tot het bos en weten onvoldoende over het belang van het bos voor mens en milieu. Bovendien spelen ze te weinig buiten en mogen ze dat vaak niet doen van hun ouders. Drie op vier kinderen willen meer in het bos spelen maar slechts 1 op 3 doet dat regelmatig. 1/3de van de ondervraagde kinderen in Vlaanderen heeft geen bos in hun buurt en ruim evenveel kent een bos waarvan de toegang verboden is.

Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van Tetra Pak, GoodPlanet en BOS+.

"De Vlaamse bossen zijn erg versnipperd en voor een groot deel in wijd verspreid privébezit waardoor ze te vaak weinig toegankelijk zijn voor het publiek. Kinderen vervreemden hierdoor steeds meer van bos en natuur, te meer omdat dit ook op school nauwelijks aan bod komt." vertelt ook Bert De Somviele, directeur van BOS+. Om daar verandering in te brengen en de band tussen kind en natuur te versterken lanceert Tetra Pak samen met GoodPlanet en BOS+ De Checklist, een nieuwe actie die kadert in het nationaal educatief project 'De Boom In' (www.deboomin.eu).

"Wij zijn ervan overtuigd dat deze actie de kinderen dichter bij het bos brengt en hen ook bewuster zal maken van het belang van het bos voor mens en milieu. We roepen dan ook alle boseigenaars op om hun bos open te stellen voor een maximale beleving van de activiteiten van De Boom In", besluit Magda Buelens, Public Affairs & Environment Director bij Tetra Pak Benelux.

Deelnemen aan De Boom In Checklist kan via www.deboomin.eu.

donderdag, 21 november 2013 14:32

Winnaars scholenwedstrijd Week van het Bos

Heel wat scholen in Vlaanderen hebben mooie, originele, educatieve wandelingen ingestuurd. Je kunt die bekijken op de pagina van Week van het Bos op RouteYou. Drie scholen zijn in de prijzen gevallen. Het Sint-Jozefsinstituut in Kontich en De Kinderberg in Bierbeek zullen respectievelijk 3 en 4 tablets ontvangen om in klas te gebruiken. Een groep leerlingen van de Steinerschool Brussel gaat op educatieve klasuitstap.

Deze drie inzendingen werden geselecteerd op basis van enkele criteria, zoals het groene karakter van de wandeling, de originele aanpak en de link met het thema van de Week van het Bos 2013. We bedanken alle scholen en leerkrachten voor hun deelname en hun inzet voor de Week van het Bos.

Volgend jaar zal de Week van het Bos in het teken staan van de Grote Oorlog van 1914-1918. Bekijk snel het filmpje van reporter Wout.

woensdag, 20 november 2013 16:15

DOCU: Er was eens... een bos

Na “March of the Pinguins” heeft Luc Jacquet een nieuwe documentaire klaar: Once Upon A Forest. Jacquet trok onder meer naar de primaire wouden van de Peruaanse Amazone en bracht er de prachtige, eeuwenoude bomen in beeld. De film loopt al vanaf 13 november in de zalen.

Bekijk hier de trailer

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 8
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.