Bos Plus Logo
KennisCentrum

Het kenniscentrum van BOS+ is een 'WORK IN PROCESS'. We vullen ons kenniscentrum continu aan met informatie over bos, bomen en natuurlijk ook over meer dan bomen alleen.

Subcategorieën

Wat is een bos?

Wat is een bos?

Het Vlaamse Bosdecreet van 1990 geeft de volgende definitie voor bossen: "grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen". Daarnaast wordt nog een hele lijst van andere zaken zoals "kaalvlakten, stapelplaatsen, brandwegen..." ook tot het bos gerekend.

Het bosdecreet geeft een goede indicatie van wat bos is maar is zeker niet sluitend, over de hele wereld zijn dergelijke definities in zwang. In het boek "Bosecologie en Bosbeheer" stellen de auteurs dat het bos een "ecosysteem, gedomineerd door houtachtigen, met een minimumoppervlakte en een minimumdichtheid en hoogte van de vegetatie" is.

Hier vind je informatie over het uitzicht, het functioneren en de verschillende verschijningsvormen van bossen.

Lees meer...

Bosbeheer

Bosbeheer

Er bestaan ellenlange en complexe definities voor. Je kunt er honderden pagina's over lezen of er een filosofisch boompje over opzetten. Maar in de praktijk betekent duurzaam bosbeheer vooral dat je als beheerder via weloverwogen en geplande ingrepen op termijn het gewenste bosbeeld ontwikkelt. Hierbij wordt zowel de ecologischeeconomische als sociale functie van het bos in overweging genomen. Met dito resultaat: een economisch, ecologisch en sociaal interessante opbrengst.

Duurzaam bosbeheer is geen synoniem voor 'natuurbeheer'. Wel ga je als beheerder kostenbesparend te werk door zoveel mogelijk de natuurlijke processen en het bestaande bosecosysteem te benutten. Duurzaam bosbeheer komt zowel het bos als de beheerder ten goede, nu en in de toekomst.

Individuele boseigenaars kunnen zich via de bosgroepen groeperen met andere privé- en openbare boseigenaars om het beheer van verschillende bossen op elkaar af te stemmen, zonder hierbij de vrijheid te verliezen. Deze samenwerkingsverbanden resulteren in grotere boscomplexen die op een rationelere manier beheerd kunnen worden: samenwerken aan een duurzaam bosbeheer loont. Let echter op! Van bosbeheer kan je een stijve nek krijgen (zie foto).

Binnen BOS+ houdt werkgroep Pro Silva zich specifiek bezig met duurzaam bosbeheer. In de Bosrevue werden en worden zeer veel aspecten van het thema duurzaam bosbeheer behandeld.

Lees meer...

Bosbehoud

Bosbehoud

Bosbehoud en -bescherming is hot. Jammer genoeg vooral door onheilspellende berichten. Denk maar aan de recente kap van het Ferrarisbos in Wilrijk, het door uitbreiding van de Brusselse ring bedreigde Laarbeekbos, het door de Oosterweelverbinding bedreigde Sint-Annabos en Noordkasteel. De verschillende bosbarometers bewijzen het ook. Jaar na jaar worden er in Vlaanderen honderden hectares bossen gekapt om plaats te maken voor industrie, infrastructuur en woonzones.

Ook wereldwijd hangt de toekomst van veel bossen aan een zijden draadje. Denk maar aan de vele berichten over grote bosbranden in California, Zuid-Europa en Australië, in veel gevallen moedwillig aangestoken. Recent besliste de Ecuadoriaanse president om dan toch olieboringen toe te laten in het unieke bosgebied Yasuni...

Lees meer...

Bosuitbreiding

Bosuitbreiding

Vlaanderen bengelt helemaal onderaan in Europa als het aankomt op bosoppervlakte. Omdat bossen broodnodig zijn, vind je hier heel wat informatie over bosuitbreiding. Er zijn juridische en technische aandachtspunten waar je rekening moet mee houden.

Lees meer...

Bos & educatie

Bos & educatie

Kennismaken met het bos en er over leren is zeer belangrijk voor kinderen én volwassenen om bossen te leren waarderen. Om deze reden zet BOS+ al meer dan 40 jaar in op kennisverspreiding naar verschillende doelgroepen. Hier vind je het educatieve materiaal dat in de loop der jaren werd aangemaakt en verzameld.

Lees meer...

Bos in de wereld

Bos in de wereld

Neen! Er is niet alleen bos in Vlaanderen. Gelukkig staat er zo nog wel wat op onze wereldbol! 

Hier ondek je alles wat je wilt weten over bossen in het dichte en verre buitenland.

Lees meer...

Bosfuncties

Bosfuncties

Bosfuncties (of ecosysteemdiensten) is de verzamelnaam voor alle functies en taken die een bos als ecosysteem vervult. Al deze functies, zoals het produceren van zuurstof of het creëren van een mooie omgeving om in te wandelen, zijn van belang voor de mens. Zonder bepaalde functies van het bos zou de mens niet kunnen leven, anderen maken ons leven er dan weer aangenamer op. Samengevat zijn bosfuncties alle voordelen die de maatschappij (soms onbewust) ontvangt van het bos.

Biodiversiteit ligt - zoals je wel zal merken - aan de basis van al de ecosysteemdiensten die een bos ons kan bieden. Zonder biodiversiteit zou het hele ecosysteem in elkaar vallen en zouden alle ecosysteemfuncties verloren gaan. Het is dus van het grootste belang dat we er alles aan doen om deze biodiversiteit zo goed mogelijk te beschermen en te behouden. Een publicatie van het INBO beschrijft beknopt de 17 meest courante ecosysteemdiensten in Vlaanderen en gaat dieper in op het belang van biodiversiteit voor ecosysteemdiensten.

Nieuwsgierig naar wat het bos ons allemaal te bieden heeft? Kijk dan snel verder en kom alles te weten over de verschillende bosfuncties, de ene al vanzelfsprekender dan de andere.

Lees meer...

Bomen buiten het bos

Bomen buiten het bos

Bomen buiten het bos - of trees off-forest (TOF) zoals ze in de engelstalige literatuur genoemd worden - zijn op het eerste zicht uiterst makkelijk te definiëren: uiteraard gaat het hier om die bomen die zich buiten het bos bevinden. Het addertje onder het gras zit hem echter in de interpretatie van wat nu precies "een boom" en "een bos" zijn. 

De definities van "een bos" zijn uiteenlopend, zowel als het gaat om een minimum oppervlakte, kroonbedekking of boombedekking. Wat bijvoorbeeld met de Braziliaanse koffie-aanplantingen die overschaduwd worden door rubberbomen? Wat met de kurkeikbestanden waaronder het vee graast in Zuid-Spanje? Maken zij ook deel uit van het bos?

Dan zijn we er nog niet uit wat een boom is. In een boutade stelt Francis Hallé dat bomen "díe planten zijn waartegen je maar beter niet met je wagen rijdt." De man weet nochtans heus wel waarover hij spreekt, als eminent botanicus, én uitvinder van het kroonvlot, le radeau des cimes, waarmee de diversiteit van de tropische boomkruinen tegenwoordig wordt onderzocht. Zijn uitspraak illustreert de enorme moeite in wetenschappelijke middens om het begrip boom eenduidig te omschrijven. 

Vooral voor de tropenbewoners zijn de bomen op hun velden, rond hun huizen en in hun dorpen van heel groot belang. Een ook bij ons, onder meer in een landbouwcontext en in steden en dorpen, zijn bomen nuttig en kunnen ze bijdragen aan een betere ecologie én economie. Reden genoeg dus om ook stil te staan bij bomen buiten het bos.

Lees meer...

Publicaties

Publicaties

Gedurende de vele projecten die BOS+ uitvoerde, werden al hele encyclopedieën kennis verzameld. Om die voor de eeuwigheid te bewaren en laten renderen werden al deze wijsheden in vademeca, brochures, bosrevues vastgelegd. Hier vind je een overzicht.

Lees meer...
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.