Het verhaal van Mascopiro

Voorleesmomenten

Wij willen 'Het verhaal van Mascopiro' tot leven brengen door enthousiaste senioren te laten voorlezen uit het boek. De voorbije jaren organiseerden wij reeds 200 voorleessessies in scholen en bibliotheken.

Gedurende een uurtje lezen enthousiaste senioren voor uit het boek, ontdekken de kinderen bijzonderheden in de boskoffer, en delen jong en oud hun bosverhalen.Wij van BOS+ begeleiden de sessies. Op verschillende manieren wordt de wisselwerking tussen Noord en Zuid en tussen jong en oud gestimuleerd. De boskoffer met materialen uit het Amazonewoud maakt het bos tastbaar.

We werkten ook reeds educatief materiaal uit, dat achteraf kan gebruikt worden om verder aan de slag te gaan met het thema. (Meer info zie: www.hetverhaalvanmascopiro.be).

Vraag je gratis verteluurtje aan via lauren.maes@bosplus.be!

Dit project maakt vormt samen met Kleur het bos van je dromen en Reparaties & Herstellingen ons pakket rond bos en ontwikkeling voor lagere scholen.