Reparaties & herstellingen

Info voor scholen

De Gezusters Hirngespinst willen de wereld veranderen door de ogen van het kind. Thema's als natuur, milieu, sociale gelijkheid, solidariteit, ... komen naar boven. Ze luisteren niet alleen naar de verhalen en plannen van kinderen maar voegen ook de daad bij het woord.

De gezusters fungeren als spilfiguren die het publiek, de kinderen, tools aanreiken om hun creatief brein aan het werk te zetten. Ze dagen hen uit om verder door te denken op het veranderen van de wereld, zo ook hun eigen leefwereld, en gaan mét hen aan de slag. De kinderen zijn te allen tijde de aanvoerders van de wijze waarop de wereld in hun stad kan veranderen en krijgen daarnaast ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Hierbij worden ze door de Gezusters Hirngespinst ondersteund, bezield en geprikkeld om samen tot actie over te gaan. Deze insteek vormt de basis voor REPARATIES & HERSTELLINGEN.

In september en oktober 2017 zullen de gezusters hun theater opvoeren op verschillende plaatsen in Antwerpen. Meer info op hun website.

Dit project vormt samen met Kleur het bos van je dromen en Het verhaal van Mascopiro ons pakket rond bos en ontwikkeling voor lagere scholen.