Kleur het bos van je dromen

Info voor scholen

BOS+ en MUS-E werken in schooljaar 2017-2018 samen met het Middelheimmuseum. 2 scholen krijgen de kans om met hun leerlingen mee te doen aan een interactieve rondleiding in het museum die via de kunstwerken het belang van bomen en bossen in ons dagelijks leven duidelijk maakt. Nadien komt een kunstenaar van MUS-E naar de klas om in 5 sessies van 2 uur hierop verder te werken. De kunstenaar bekijkt samen met de kinderen vanuit zijn/haar discipline (muzisch, beeldend, theater,…) wat de rol is van het bos in ons leven en de kinderen krijgen de kans om hierrond zelf iets te creeëren. In juni worden alle deelnemende leerlingen en hun leerkrachten samen met andere betrokkenen uitgenodigd in het museum om samen het slotmoment te beleven: workshops, film, bosbar, … Op basis van het inhoudelijk, educatief en artistiek materiaal dat tijdens dit traject wordt uitgewerkt en ervaren, wordt een lessenmap voor leerkrachten samengesteld. 

MUS-E Belgium is een organisatie die gespecialiseerd is in kunsteducatie. Ze brengen professionele kunstenaars in scholen waarbij een artistieke co-creatie ontstaat tussen kunstenaar, leerling en leerkracht. Binnen dit project zorgt MUS-E voor expertise over kunst-educatieve methodieken en over de brug tussen school en kunst.

Praktisch: In september zal er een informatieavond plaatsvinden in het museum voor de betrokkenen van het museum en de directies en betrokken leerkrachten van de deelnemende scholen over de doelstellingen van het project. Voor dit project vragen wij een bijdrage van €200 per deelnemende klas. Door de samenwerking met MUS-E komt dit project echter in aanmerking voor een subsidie van cultuurkuur. We helpen je school hierbij graag!

Om een idee te krijgen van het project kan je hiernaast het filmpje bekijken van de vorige editie i.s.m. M-Museum Leuven.

Dit project vormt samen met Het verhaal van Mascopiro en Reparaties & Herstellingen ons pakket rond bos en ontwikkeling voor lagere scholen.