Bos Plus Logo
Onderzoekers en studenten
Onderzoekers en studenten

BOS+ wil kennis over boom- en bosthema's verzamelen en verspreiden naar verschillende doelgroepen. Daarom werkt BOS+ graag en vaak samen met onderzoeksinstellingen en studenten. Aan onderzoekers bieden we graag een forum om hun kennis uit te dragen. Talloze publicaties in de bosrevue, spreekbeurten op informatienamiddagen, wandelingen rond specifieke thema's... bewijzen dit.

Vanuit onze werking rond milieuthema's stoten we ook vaak op onbeantwoorde vragen, studenten die naar een interessant thesisvoorstel op zoek zijn kunnen dus ook bij ons terecht.

Ten slotte liepen tientallen studenten vanuit verschillende studiedomeinen al stage bij BOS+. Zij vonden er een stageplaats waar ze heel wat konden bijleren, ze de ruimte kregen voor eigen initiatieven, nuttig werk konden verrichten en vaak een blijvende band met de vereniging opbouwden.


Het herbebossingsproject van BOS+ in Ecuador dat gefinancierd wordt door Telenet (meer uitleg op deze pagina) zorgt niet alleen voor 500ha nieuw bos, maar ook voor interessante onderzoek topics. Aangezien dit project op uiteenlopende locaties in het Noorden van Ecuador gedegradeerde gronden omzet in nieuw bos, op verschillende hoogtes, met een 70-tal verschillende (hoofdzakelijk inheemse) boomsoorten, in verschillende klimaten, met een verschillende sociale context en historiek van ontbossing, kan een variatie aan wetenschappelijke vragen gesteld worden.

Tientallen studenten liepen al stage ten kantore BOS+. Daarbij kregen zij een heel gamma aan taken voorgeschoteld: uitgebreide bosbeheerplannen schrijven, educatieve paketten ontwikkelen, de website vormgeven, meewerken aan beleidsdossiers...

BVC31

Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.