Bos Plus Logo
BOS+ voor jou

Subcategorieën

Bosliefhebber

Bosliefhebber

BOS+ verenigt bosliefhebbers die zich elk op hun manier inzetten als vrijwilliger, bestuurder, medewerker, of gewoon, door te genieten van het bos en het respectvol te behandelen...

We zetten zo veel mogelijk in het werk om andere bosliefhebbers de kans te geven om van bossen te genieten en om samen te streven naar meer en beter bos. En uiteraard willen we graag van ieder mens een bosliefhebber maken!

Lees meer...

Bosbeheerder

Bosbeheerder

BOS+ informeert, sensibiliseert en activeert bos- en natuurbeheerders rond duurzaam bosbeheer. De krachtlijnen van het duurzame, multifunctionele bosbeheer waar BOS+ voor staat, verspreiden we op verschillende manieren naar zoveel mogelijk mensen en organisaties die, professioneel of vrijwillig, betrokken zijn bij de praktijk van het bos- en natuurbeheer.

Lees meer...

Boseigenaar

Boseigenaar

BOS+ draagt privéboseigenaars in haar hart: we bieden zowel educatie als ondersteuning bij aanplanten of inrichten van uw bos. Beheert u zelf uw eigen bos? Kijk dan ook op de pagina voor bosbeheerders!

Contacteer ook zeker de Bosgroepen, zij staan boseigenaars ten allen tijde bij met raad en daad.

Lees meer...

Landbouwer

Landbouwer

BOS+ houdt zich niet enkel bezig met de bomen in het bos. Ook in landbouwgebieden kunnen bomen op verschillende manieren zeer waardevol zijn.

Lees meer...

Jeugd

Jeugd

Heb je soms ook genoeg van Facebook, Twitter, Nintendo, Wiis, iPads, -Pods, -Phones en andere I's? Zin om gewoon eens het bos in te gaan? Op zoek naar leuke weetjes over bossen of een leuk bosspel? BOS+ helpt je graag.

Lees meer...

Leerkracht

Leerkracht

BOS+ biedt leerkrachten en bos- en natuurgidsen een heleboel educatief materiaal, nuttige bosinformatie en concrete projecten om leerlingen (opnieuw) in contact te brengen met bos en natuur.

Lees meer...

Middenveld

Middenveld

BOS+ werkt veel en graag samen met diverse grote en kleine middenveldorganisaties. Deze partnerschappen leiden tot allerlei activiteiten en projecten op maat van de partnerorganisatie en diens achterban en laat deze partners toe de eigen maatschappelijke en sociale doelstellingen te realiseren.

Contacteer ons indien je interesse hebt om met ons in zee te gaan. Je kan bij ons terecht voor ondersteuning voor plantacties, sensibilsatieprojecten, ...

 

Bekijk hieronder enkele geslaagde realisaties:

Lees meer...

Milieuorganisaties

Milieuorganisaties

BOS+ strijdt vanuit haar eigen specialisatie en invalshoek voor een groene(re), meer duurzame samenleving. En waar mogelijk doen we dat samen. BOS+ reikt de hand naar verenigingen die rond bos- en boomthema's willen werken, of wiens eigen werking complementair is aan de onze. Bovendien wil BOS+ met zijn specifieke expertise rond bos- en boomthema's een inspiratiebron zijn voor andere milieuverenigingen. In ons kenniscentrum vind je heel wat informatie, o.a. verzameld tijdens lopende en voorbije projecten.

Wil je met BOS+ in zee: bosaanplantingen, beleidsacties, bosweekend, excursies?

Lees meer...

NGO en Zuidpartner

NGO en Zuidpartner

BOS+ kijkt verder dan de Vlaamse bossen. Bij onze werking in het Zuiden zijn de lokale organisaties de kern van onze werking: zij doen het echte werk ter plaatse, kennen de lokale situatie het best en vormen een brug met lokale en nationale overheden. BOS+ is voornamelijk actief in drie landen in het Amazone-bekken: Bolivia, Ecuador en Peru.

Is jouw organisatie ook actief in de regio? Strijdt ook jouw NGO voor het duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen of voor meer bos in het Zuiden? Hier ontdek je alvast wat BOS+ doet en misschien kunnen we binnenkort natuurlijk samenwerken in de Tropen!

Lees meer...

Bedrijf

Bedrijf

Steeds meer bedrijven hechten belang aan maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen. Dit komt zowel tot uiting in het productieproces en de bedrijfscultuur, maar ook in de betrokkenheid van bedrijven bij andere maatschappelijk relevante doelstellingen, zoals het aanplanten van een bos.

Lees meer...

Overheid

Overheid

BOS+ informeert, sensibiliseert, responsabiliseert en werkt samen met beleidsmakers en -uitvoerders in functie van behoud, uitbreiding en duurzaam beheer van bos in Vlaanderen en de wereld. Enerzijds werkt BOS+ projectmatig samen met heel wat overheden, lokaal en bovenlokaal, om samen doelstellingen op vlak van bos en natuur te helpen waarmaken. Anderzijds is BOS+ ook een beleidsorganisatie, die probeert om pers en beleidsmakers het belang van bos nog meer te doen inzien, en die praktische en haalbare oplossingen aanreikt voor de problemen die zich stellen voor het bos.

Lees meer...

Vrijwilliger

Vrijwilliger

BOS+ staat voor meer en beter bos, samen met mensen over de hele wereld. En daar hoor je het al: samen met jullie! Want dit kunnen we niet alleen. Voel jij elke winter je vingers kriebelen om bomen te planten, word je helemaal wild van rondhuppelen in een boomkostuum, schrijf je in je vrije tijd graag een artikeltje, voel je je geroepen ons te vertegenwoordigen in het buitenland, ben je een kei in geld inzamelen voor meer bos, help je liever de tropisch bosquiz mee te organiseren dan je hersenen te kraken aan de andere kant van de tafel, ben je facebookaddict en wil je onze pagina mee actief houden, vertaal je blindelings van Spaans naar Nederlands en weer terug? Dan ben je de geknipte persoon om vrijwilliger bij BOS+ te worden!

Je kan ons helpen bij buitenwerk, verenigingswerk of denkwerk, bij jou in de buurt of over heel Vlaanderen.

Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief of registreer je hier als vrijwilliger!

Lees meer...

Onderzoekers en studenten

Onderzoekers en studenten

BOS+ wil kennis over boom- en bosthema's verzamelen en verspreiden naar verschillende doelgroepen. Daarom werkt BOS+ graag en vaak samen met onderzoeksinstellingen en studenten. Aan onderzoekers bieden we graag een forum om hun kennis uit te dragen. Talloze publicaties in de bosrevue, spreekbeurten op informatienamiddagen, wandelingen rond specifieke thema's... bewijzen dit.

Vanuit onze werking rond milieuthema's stoten we ook vaak op onbeantwoorde vragen, studenten die naar een interessant thesisvoorstel op zoek zijn kunnen dus ook bij ons terecht.

Ten slotte liepen tientallen studenten vanuit verschillende studiedomeinen al stage bij BOS+. Zij vonden er een stageplaats waar ze heel wat konden bijleren, ze de ruimte kregen voor eigen initiatieven, nuttig werk konden verrichten en vaak een blijvende band met de vereniging opbouwden.

Lees meer...
Ontvang onze nieuwsbrief
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.